۱۳۹۰/۷/۸

جنتی : هجوم ددمنیشیانیه مردم مسلمان غزه به مردم بی دفاع رژیم اشغالگر قدس را محکوم می کنیم


پلاکارد نصب شده در نمازجمعه این هفته تهران در خصوص حمایت از رژیم اشغالگر قدس و محکومیت مردم غزه

احمد جنتی خطیب نماز جمعه این هفته تهران در اقدامی غیر منتظره با محکوم کردن حملات مردم غزه به مردم بی دفاع اسراییل گفت : 
ـ« ملت اسراییل بسیار مظلوم است هیچ ملتی در تاریخ به اندازه اسراییل اذیت نشده است. اخیرا شاهد هستیم که اسراییل زیر فشار جهانی قرار گرفته است. این فشارها از سوی لابی گران فلسیطنی با پرداخت پول صورت گرفته است. فلسطین آشغالی  شرمت باد هجوم ددمینیشیانیه مردم غزه به مردم بی دفاع و مظلوم رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس را شدیدا محکوم می کنیم. ما از حماس می خواهیم مردم و کوکان بی دفاع یهود را اذیت نکند. 70 ساله مردم اسراییل از دست ملت فلسطین در عذاب هستند. چرا اینقدر زور گویی می کنید برای دو روز که در قدرت باشید.» ( شعار مرگ بر فلسطین آشغالی از سوی نمازگزاران )
طنز