۱۳۹۰/۷/۲

احمدی نژاد با انتشار عکس : محمود عباس از مهره صهیونیستهاست و برای همین کسی سالن سازمان ملل را ترک نکرد!

به نقل از کیهان قهوه ای  احمدی نژاد در واکنش به محبوبیت محبوبیت  بین نمایندگان کشورها به هنگام سخنرانی در مقر سازمان  گفت :
«  کشورهای وابسته به صهیوینسم  وقتی من پایم را در سازمان ملل گذاشتم سریع بیرون رفتند ولی وقتی  محمود عباس امد همه کشورهای جهان  به سالن امدند چرا ؟ چون صهیوینستها ابومازن را علم کردند.  از محمود عباس  سند داریم  که ابومازن فلسطینی نیست و یهودی صهیونیست است و برای ضربه زدن به فلسطینیها خودش را عرب نشون میده و سند داریم   محمود عباس یک میلیارد دلار از موساد  اسراییل گرفته تا اینجوری رجز  بخونه و ادعا کنه نماینده مردم فلسطینه و میخواد استقلال را برای مردم فلسطین بیاره . سال پیش هم به بنده که نماینده مردم ایران را که 63 درصد آرا را رییس جمهور قانونی جمهوری اسلامی شدم را بی اعتبار کنه  و زیر سوال ببره ولی دنیا بداندت  این ابو مازن یک یهودی صهیونیست است که برای ضربه زدن به منافع فلسطینیها داره فعالیت می کنه . »
 در ادامه نیز با اشاره به عکس دیدار محمود عباس با رایس گفت :« این هم عسک تجاوز به رایس  . خوب به این عسک نگاه کنید ایا این مسلمونه که اینقدر وقیحانه داره زن مردم را می بوسه  . تازه اینکه چیزی نیست سند داریم که زنش در دانشگاه اسراییل مدرک گرفته ...»

منتظر چاپ این عکس و عکسهای مشابه در روزی نامه کیهان ملاحسین شریعنداری باشید

دکتررر احمدی نژاد در اخر گفت :  « من که از اینکه سخنرانی ام در سازمان ملل بی رونق بود که نسوختم و افتخار هم می کنم استبکار گران جهانی سالن را ترک کردند.  ابومازن را اسراییلی ها بزرگ کردند و برای هم در سخنرانی سازمان ملل سالن را ترک نکردند . »
طنز / پرشیا رویال