۱۳۹۰/۶/۲۶

امام زمان از خامنه ای درباره دوازده میلیارد دلار و سه هزار میلیارد تومان گم شده توضیح خواست !


خامنه ای : گم شدن 12 میلیارد دلار چیزی نیست هر سال در امریکا صدهها تریلیون ها دلاراختلاس میشه
همانطور که مستحضر هستید مملکت ایران متعلق به امام زمان است و 12 میلیارد دلار از درامد های نفتی امام زمان گم شده و مبلغ سه هزار میلیارد تومان هم از بانکهای اسلامی امام زمان اختلاس شده است. در جلسه دیدار امام زمان با سید علی خامنه ای ( نایب امام زمان ) پیرامون دزدی و اختلاس میلیاردی صحبت شد.
 سید علی خامنه ای در ابتدای جلسه به امام زمان گفت : « حضرت بقیه الله روی زمین  دزدی در زمان حضرت رسول هم بوده و دزدی امر غریبی نیست و این ارقام دزدی طبیعی و در حد نرمال است. حالا یه خبری اعلام شده, شما هم زیاد سخت نگیرید. رقم زیادی نبوده از 200 میلیارد دلار همش 12 میلیارد دلار گم شده خبر دارم در امریکا هر سال صدهها تریلیون دلار از سوی جمهوری خواهان اختلاس میشه »

امام زمان در واکنش به سخنان خ.ر گفت : 
« مردک یه لاقبا فکر می کنی کور هستم و با عالم غیب در ارتباط نیستم  این 200 میلیارد هم که همش در حساب تو وبچه حرامزده ات در بانکهای اروپایی و اسیایی جمع میشه یا میره تو جیب تروریستهای حلقه به گوشت . یادته سال پیش حساب چند صد میلیون دلاری کره الاغت  را در انگلیس مسدود کردند. من این چیزها سرم نمیشه  خود تو از همه دزدتر هستی به اسم من داری حکومت می کنی و همه پولها را بالا کشیدی. »
 
خامنه ای گفت : ـ« مهدی جان شما خودت راناراحت نکن با این سن و سالت بلایی سرت میاد ناسلامتی 1200 سال سن داری یوقت سکته می کنی مال دنیا ارزش نداره باشه من از حساب خودم بهت 12 میلیارد دلار میدم » 
 
 امام زمان  که ارام تر شده بود گفت : «اون 3هزار میلیارد تومان هم باید بدی »

خامنه ای زیر لب گفت : «  شیطونه میگه همچین بزنم پس گردنش که یادش بره امام زمانه » 

طنز / پرشیا رویال