۱۳۹۰/۶/۳۱

مشایی مطرح کرد : شورای ریش سفیدان 313 نفره امام زمان به جای مجلس شورای اسلامی !

اسفندیار رحیم مشایی که در ایران  چند وقت ساکت بود, در اظهار نطقی در نیویورک از عملکرد مجلس شورای اسلامی به شدت انتقاد کرد.

 به گزارش کیهان قهوه ای, رحیم مشایی در حاشیه سازمان ملل با اشاره به  طرح حذف ریاست جمهوری اسلامی و جایگزینی نخست وزیری گفت :
ـ« متاسفانه سازو کار مجلس در شان کشور اسلامی امام زمان نیست. برخی از مجلسی ها در نبود دکترر احمدی نژاد سخنور شده اند و از طرح حذف ریاست جمهوری می گویند و یا چند نماینده دست سوم صحبت از استعفای دکترر احمدی نژاد از ریاست جمهوری می کنند. این ها اگر جرات دارند وقتی برگشتیم ایران این حرفها را بزنند. » 
 مشایی ادامه داد : 
« الان که ما داریم جهان را اصلاح می کنیم و مدیریت جهان را از دست صهیونیسم بین الملل به سرکردگی امریکای جهان خوار خارج می کنیم عوامل استعماری در تهران در خانه مجلس که مزین به نام اسلام است در فکر کودتا هستند و برای سنگ اندازی  ومنحرف کردن افکار جهانی از موضوع اصلاح مدیریت جهان دست به کار شده اند و این طرحهای استعماری که سر در اخور انگلیس دارد را مطرح می کنند. بنده با اقای دکتررر احمدی نژاد صحبتی داشتم نظر ایشان را برای طرح حدف مجلس شورای اسلامی جلب کردم . »
 مشایی در اخر گفت : 
« طرح پیشنهادی دکتر بعد از اصلاح مدیریت جهان , طرح حذف طویله مجلس شورای اسلامی است. ما خواستار جایگزین شدن شورای 313 نفره یاران امام زمان به جای مجلس ضد امام زمانی هستیم.»
 
طنز / سرگرمی
پرشیا رویال