۱۳۹۰/۶/۱۰

به نظر شما ولی امر مسلمین جهانی که نماز عید فطر را با تقلب می خواند لیاقت ولایت امری مسلمین جهان را دارد ؟


 شگرد تقلب نماز عید فطر خامنه ای کشف شد

این سید علی گدای روضه خوان هم عرضه حفظ کردن چند تا دستور العمل و آیه و ورد و دعا را ندارد . میگید نه پس به این عکس نگاه کنید تا با شگرد تقلب نمازسید علی خامنه ای آشنا شوید  .
 
خاک بر سر ولی امر مسلمین جهان که نماز هم بلد نیست و از روی نوشته تقلب می کند !

برای همین این قضیه را با شخص سید علی درمیان گذاشتیم چرا سر نماز تقلب می کند 
 سید علی خامنه ای در جواب گفت : 
« منصفانه نیست بگویید ولی امر مسلمین جهان متقلب است  . شرایط را در نظر بگیرید  ,  اندوه سومالی  بنده را مکدر کرده بود . دیشب هم خجسته بدجوری ورج ورجه می کرد و تا صبح  نگذاشت بخوابم . در ضمن بنده بدن علیل و ناتوانی دارم . اندک ابرویی هم دارم که امام زمان به من داده بعدهم بنده  علاقه ای به حفظیات ندارم . بعدهم بعد از عشق بازی با خجسته ساعت 7 صبح خوابم برد و ساعت 8 صبح  از خواب بیدار شدم تا ساعت 8/30 که نماز خوندم اصلا نفهمیدم چه جوری از بیت سر از دانشگاه دراوردم . حالا بگید اگر جای من بودید و اندوه سومالی خفه تون کرده بود و تا صبح هم مشغول عیش و نوش بودید اصلن می تونستید سرپا بایستید چه برسد به نماز خواندن . این نشان می دهد بنده با مدد امام زمان سرپا بودم و اصلن مهم نیست ولی امر مسلمین جهان عربی بلد باشه . مگر حضرت محمد عربی بود که من بلد باشم  زبان رسمی اسلام مگه عربیه . حضرت امام خمینی 15 سال در عراق بود ولی از یک مکالمه به زبان عربی عاجز بود و مترجم عرب زبان داشتند . »

طنز / پرشیا رویال