۱۳۹۰/۹/۱۳


 /خنده دار است بعد از 1400 سال مردم ایران علاف قضیه پوچی به اسم قیام امام حسین شده اند که ضدیت اشکاری با فرهنگ ایرانی داشته است و در جنگ های اعراب یرعلیه ایران نیز شرکت داشته است و همانند برادرش حسن اقا بی عرضه بوده است و نتوانسته خلافت از ال امویه پس بگیرد . امام سجاد همیشه بیمار زرنگ تر از امام حسین بوده و برای همین خودش را به مریضی زده بود تا ازجنگ بیهوده فرار کند و بعد از جنگ هم پول زیادی از دربار یزید برای خونبهای حسین می گیرد و به کار خرید و فروش کنیز می پردازد  .
امام حسین شارلاتانی بوده که از پسر کوچک شیرخواره اش هم نگذشته است و آن را فدای قدرت پرستی کرده است و علی اصغر بیچاره را در اخرین لحظات به کشتن داده است . ایا کسی که برای کسب قدرت از جان فرزند شیرخواره می گذرد ایا لیاقت عزا داری هزار ساله دارد.
به فرض محال هم باید خلافت به احسین بن علی  می رسید این داستان باید یک جا خاتمه یابد نه از نسل حسین پیزی مانده و نه از نسل یزید . هر دو خاک شده اند. برگزاری  ایام محرم جز صرف هزینه ملی چیزی جز نکبت و خرافه عاید ایران نمی کند. یک نگاهی به ایران امروز بیندازید چه مقدار  انشان می تواند خرافه زده باشد که برای حسین زن باره ماشین را گل مالی کند و  اصوات ناهنجاری را هر شب از بلندگوها به زور در گوش مردم کند و به اسم حسین از نهادهای دولتی برای حسینه مواد خوراکی بگیرید . چرا باید  چند روز در سال را به اسم اینکه مردی در عربستان هزار و چهارصد سال کشته شده است تعطیل رسمی اعلام شود  .