۱۳۹۰/۹/۲۳

تحریم ها روی هرکسی تاثیر نداشته روی فیروزآبادی تاثیر شدیدی داشته / همراه با عکس قبل و بعد تحریم فیروزابادی !

 
بنا به گزارش فارس نیوز قهوه ای تحریمها هرچند تاکنون تاثیری بر حاکمان جمهوری اسلامی نداشته است ولی بعد از اجرای تحریمها بر روی سردار فیروز ابادی وزن وی به شدت کاهش یافته است.
در زیر عکس قبل از تحریم و بعد از تحریم سردار فیروزابادی به نمایش گذاشته شده است.

عـــــــکس فیروزابادی پیش از اعمال تحریم 

قبل از  تحریم


عــــکس فیروز آبادی پس از تحریم

بعد از تحریم

همچنین قرار است کمپین ((( فیروزابادی اگر دویست کیلو  وزن کم کنه در انتخابات شرکت می کنیم )))) راه اندازی شود 
طنز / سرگرمی
پرشیا رویال