۱۳۹۰/۱۰/۷

مناظره امام نقی (ع) با فیلسوفان ملحد و بیخدا برتراند راسل, دیوید هیوم و داروین


به مناسبت برزگ داشت معنویات در زندگی مناظره ای در دانشگاه اکسفورد بین امام نقی (ع) و دانشمندان و فیلسوفان ملحد غربی صورت گرفت

---------------------------------------------------------

مناظره اول بین  امام نقی (ع)  و برتراند راسل

امام نقی (ع)به راسل : ـ« ایا به روح اعتقاد داری؟ »

برتراند راسل :ـ«نـــــــــــــــــه«

امام نقی :ـ« پــس تــو روحــت! «

و در اینجا بود که راسل به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود به گریه افتاد و ضمن التماس اعلام کرد به روح معتقد است و دیگر مسیحی نیست بلکه مسلمان نقوی شده است

---------------------------------------------

مناظره دوم  بین امام نقی و دیوید هیوم 

» دیوید هیوم با اشاره به برهان علیت گفت :ـ« چطور می توان به خدایی باور داشت که می گوید کوه را مثل میخ بر زمین کوبیده است؟

امام نقی در جواب گفت : ـ«همان خدایی که توپ قلقی را به جایی می برد که نمیدونی تا کجا می رود کوه را به زمین میخ کرده که کره زمین به هوا نرود»!

گفته می شود دیوید هیوم تا چند ساعت دچار شوک شده و سپس عربده سر داده و درحالیکه توپ قلقلی اش را به زمین می زد می گفت نمیدونی تا کجا بالا میره ...


-------------------------------------------------

مناظره سوم بین امام نقی و داروین

داروین :ـ« بنابر مطالعات به قاطعیت می گویم انسان ها نوع تکامل یافته شده میمونها هستند»

امام نقی :ـ« اخه بزغاله گوساله  اگر از نوع میمون هستی پس چرا پالتو تنت کردی؟»

داروین :ـ« من عرض کردم انسان ها از گونه میمون ها هستند نه بز غاله و گوساله, شاید امامان از جمله امام نقی از گونه بز و گاو تکامل یافته باشند ولی هنوز معتقدم انسان نوعی میمون است چون سردم بود پالتو پوشیدم»

امام نقی با فریاد الله اکبر دست به ذوالنقار برد که سراز تن این ملحد جدا کند که نگهبانان مانع شدند و سپس گفت :ـ« حالا هرچی میمون زاده بار اخرت باشه به امام معصوم توهین میکنی حالا همون که میگی مرتیکه میمون زاده  عنتر زاده گوریل صفت بابون پدر..... تو اصلن ادم نیستی حیف وقتی که صرف مناظره با یک پیر میمون کردم!»

داروین که تحت تاثیر کلام شیرین امام نقی (ع) قرار گرفت با ابراز ندامت و شرمساری گفت ـ« به الله واحد قسم که من میمون زاده نیستم گور بابای نظریه تکامل . من به از این پس در زمره یاران امام نقی هستم .»


--------------
طنز / سرگرمی
 وبلاگ پرشیا رویال
------------------------

می رود