۱۳۹۰/۱۰/۶

شباهت طویله با مجلس شورای اسلامی


پیشنهاد می شود از این پس به کاندید مجلس شورای اسلامی بگویید کاندید طویله ولایت اسلامی

با تمام احترام به کسانی که در انتخابات اسلامی کاندید می شوند از جمله پسر ایت الله خر علی باید بگویم از نظر من کسانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندید می شوند خر یا گاوی هستند قصد دارند به طویله ولایت راه یابند.

شباهت طویله با مجلس شورای اسلامی

 1-در طویله هر حیوانی اعم از خر و گاو جای مخصوص خود را دارد نمایندگان مجلس هم در جای مخصوص خود می نشینند/

2-در طویله صدای عرعر می اید و در مجلس هم صدای عرعر نمایندگان اسلامی از بلندگوها به گوش می رسد/
 
3-در طویله غذای حیوانات از قبیل کاه و یونجه است و در مجلس شورای اسلامی هم ساندیس و کیک می دهند/

در طویله هر حیوانی سر جای خودش می ریند و در مجلس هم هر نماینده ای سرجای خودش خرابکاری می کند-4/

در طویله هر حیوانی از صاحب طویله اطاعت می کند و در مجلس شورای اسلامی نیز هر نماینده از رییس تبعیت می کند-5/

در طویله بر اساس زور هر کس جای بهتری پیدا می کند و در مجلس اسلامی هم هر نماینده ای کمیسیون بهتری پیدا می کند /-6

7-صاحب حیوانات طویله یک نفر است و صاحب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم یک خ.ر است/ 

8-تعداد حیوانات طویله توسط یک نفر مشخص می شوند و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط یک خ.ر تعیین می شوند/

9- طویله مخصوص حیوانات ساخته می شود و مجلس شورای اسلامی هم مخصوص حیوانات رهبری ساخته می شود/

10- درطویله حیوانات ماده از حیوانات نر جدا نگهداری می شوند  و در مجلس شورای اسلامی نرها از ماده ها جدا می شوند/طنز  / پرشیا رویال