۱۳۹۰/۱۰/۴

طبق قوانین جمهوری اسلامی هر مسلمان ایرانی می تواند 4 زن عقدی 13 ساله و چند هزار دختر بچه صیغه ای داشته باشد


/-/ایا می دانستید یک مسلمان ایرانی میتواند با استناد به قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی 4 زن سیزده ساله عقدی و چند میلیون دختر و زن اعم از مسلمان و یا اهل کتاب را صیغه کند
.
/-/ایا می دانستید مسلمانان شیعه می توانند نوزادان شیرخواره را صیغه کنند و مورد کامجویی قرار بدهند

/-/ایا می دانستید طبق فتوا و دستورات اسلامی قیام بر علیه حاکمان اسلامی شرعا حرام است

/-/ایا می دانستید دیه بیضه چپ یک مرد مثلن ایت الله خرعلی از دیه کامل خانم جمیله کدیور بیشتر است

/-/ایا می دانستید مسلمانها اگر کشته شوند و یا غیر مسلمان را بکشند به جنت می روند

 /-/ایا می دانستید در جنت حوری هفتاد متری در کنار رود عسل مشغول سرویس دهی به مردان مسلمان هستند

/-/ایا می دانستید شهید مثلن شهید امام حسین بلافاصله بعد از مرگ وارد جنت می شود

/-/ایا می دانستید محمد بعد از کشتن مردان مخالفش, زنان و دختران را به عنوان برده میفروخته و اسلحه میخریده

/-/ایا می دانستید الت حضرت محمد 56 ساله تقریبن به اندازه هیکل عاشیه 6 ساله بوده است

/-/ایا می دانستید حضرت علی یبزرگترین افتخارش قطع گردن 700 یهودی در یک روز است
 
/-/ایا می دانستید امام زمان 1200 ساله بدون پرداخت اجاره بها در یک چاه  مفت خوری می کند

 /-/ایا می دانستید امام زین العابدین بیمار بزرگ ترین فروشنده کنیز در صدر اسلام بوده است

/-/ ایا می دانستید بزرگ ترین افتخار فاطمه زهرا شستن قمه خونی حضرت علی بود و در هیجده سالگی سقط شد

/-/ایا می دانستید حضرت زینب بعد از انجام کار زینبی پول خوبی از یزید گرفت و به عمر طبیعی در قصرش فوت کرد

/-/ایا می دانستید اولین فضانورد و قمر نورد نه امریکایی بود ونه روس بلکه مسلمان بود و نامش محمد بن عبدالله بود

/-/ایا می دانستید عملیات انتحاری در اسلام  یعنی شهادت طلبانه

/-/ ایا می دانستید به ماله کش های مسلمان می گویند روشنفکر دینی

/-/ایا می دانستید اسلام دین کثیفی است