۱۳۹۱/۱/۱۹

یک جام زهر اتمی مدل 2012 به فروش می رسد


با عنایات غیبی که شامل حال خمینی در سال 1367 گردید و این ملعون ( خمینی ) جام زهر جنگی را برای قبول اتش بس با آن ملعون ( صدام حسین )سر کشید اینک جام زهر اتمی مدل 2012 ساخته برادران ترک بر مقام گنده مزخرف ولی فقیه فعلی ( سید علی خامنه ای ) توسط یک نفر اردوغان عرضه شده است تا سید علی شیره ای نیز همانند آن پیر خدعه گر برای فرار از مشکلات و بحرانها و تحریم سر بکشد.
 
توضیحات اگهی جام زهر هسته ای عرضه شده بر خ.ر

جام زهر با سوخت اتمی بی نیاز از شارژ می باشد و مناسب دست علیل خ.ر طراحی شده است. چنانچه جام زهر هسته ای توسط خ.ر سر کشیده شود تحریم های نفتی مالی بانکی لغو می شوند و حقوق بشر کشک می شود و سفیر لندن به تهران می اید و فروش نفت ایران به جهان بیشتر می شود و امریکا نقض حقوق بشر را فراموش می کند و اعدام ها در ایران افزایش می باد و اتحادیه اروپا به شریک اول جمهوری اسلامی ایران تبدیل می شود و بقای نظام اسلامی آخوندی جمهوری به مدت صد سال توسط غرب تضمین می شود و زندانیان سیاسی دیگر زندانیان سیاسی معرفی نمی شوند و  وزارت خارجه امریکا به فکر نقض حقوق اقلیت ها نخواهد بود  و اگر اوباما دوباره رییس جمهور شود پیام نوروزی را به رهبر جمهوری اسلامی شادباش می گوید.


البته از این جام زهر هسته ای یک نمونه هم به معمر القذافی تقدیم کردند ولی در پی شورش و جنگ داخلی در لیبی به خوبی کار نکرد و جان معمر القذافی را گرفت .
به نظر شما ایا جام زهر اتمی سفارشی توسط  سید علی خامنه ای سرکشیده می شود؟