۱۳۹۱/۱/۱۳

دروغی بزرگتر از رای 98 درصدی ملت ایران به جمهوری اسلامی سراغ دارید ؟!


در دی ماه سال 1390 هجری محمدی شمسی محمد ملکی رییس اسبق دانشگاه تهران و زندانی فعلی جمهوری اسلامی پرده از بزرگترین دروغ تاریخ جمهوری اسلامی برداشت و بیان داشت رفراندوم  12 فروردین سال 1358 بر اساس تقلب شکل گرفت و نتیجه ارای همه پرسی جمهوری اسلامی دستکاری شده بود. محمد ملکی که یکی از برگزار کنندگان همه پرسی 12 فروردین بود در نامه خطاب به ملت ایران نوشته است

 
ایا دروغی در تاریخ ایران بزرگتر از دروغی که خمینی ملعون و دار و دسته احمقش در فروردین ماه سال 58 سراغ دارید!؟
 
الف /  رایگان کردن اب و برق و اتوبوس مجانی 

ب/ مشاهده خمینی گجستک در کره ماه
 
پ/ ازاد بودن کمونیست ها در جمهوری اسلامی

ت / تحصیل رایگان تا مقطع تحیلات عالی

ج/ ایا مشکل جوان های ما مد و مو است

د/ گوجه کیلویی صد تومان سر کوچه احمدی نژاد

ر/ اوردن  پول نفت پای سفره مردم

ز/  مدرک دکترای مرحوم کردان از اکسفورد

ع/  در ایران زندانی سیاسی نداریم حتی همجنس گرا هم نداریم

غ/ تولید انرژی هسته ای توسط دختر بچه 9 ساله در خانه

ق/ واقع شدن جزیره کوچولو انگلیس در غرب افریقا

ث/ سال تولید ملی حفظ  کار ملی و سرمایه ایرانیimage

منو تنها بذار با تمام دردهایم بمیرم