۱۳۹۱/۱/۲۱

مشکل جوانان کشور ما اینه که نمی توانند ازاد باشند و مورد هجوم دولت کثیف جمهوری اسلامی قرار گرفته اند

اقای ا.ن باور کنید مشکل جوانان کشور ما ازادی است و دولت کثیف جمهوری اسلامی به رهبری اخوندهای الدنگ , ازادی را از جوانان ایران دریغ کرده اند .