۱۳۹۱/۱/۱۶

اگر می خواهید کتابتان فروش کند تنها راهش توصیه میرحسین موسوی به خواندن کتاب است


بعد از فروش بالای کتاب گزارش یک ادم ربایی و نایاب شدن این کتاب , حالا سایت کلمه نوشت  میرحسین موسوی در یکی از دیدارهای خود با فرزندان کتاب «وجدان بیدار» را برای مطالعه به آنها و مردم معرفی کرده است.