۱۳۹۱/۱/۱۸

اگر اینترنت جهانی در ایران قطع شود دیگر نمی توان انقلاب اسلامی را به جهانیان صادر کرد!

اطلاعیه بسیج سایبری در خصوص قطع اینترنت در ایران

بسم رب الاینترنت و الاوب و الانت دات کام

امت همیشه انلاین ولایتمدار ایران بازهم شایعاتی بر سر زبان افتاده نظیر اینکه اینترنت جهانی قطع می شود و به جایش اینترنت اسلامی- ملی جایگزین می شود و ارتباط کاربران مومن و خداجوی ایران با دنیای خارج قطع می شود.
لذا یک سوالی در اینجا مطرح می شود اگر اینترنت جهانی قطع شود چه جوری ان قلاب اسلامی را که حاصل خون میلیونها شهید و یادگار ان پیر سفر کرده است را به عموم جهانیان معرفی کنیم . ما ضمن محکومیت قطع اینترنت جهانی در ایران این حرکت ددمنشانه را نشانه ترس جریان انحرافی به سرکردگی امریکای جهانخوار می دانیم که با قطع اینترنت جهانی در ایران قصد دارند موج ارسال ان قلاب اسلامی را مختل کنند و ملتهای اگاه جهان را از نور نوید بخش ان قلاب اسلامی محروم سازند.
همانا قطع ارتباط مردم مومن انقلابی همیشه در صحنه ولایتمدار ایران با جهان خواست غرب ملحد است که سیل خروشان انقلابی را متوقف کند. ولی غرب کور خوانده است و نمی تواند از طریق عمالش اینترنت را در ایران سانسور کند ما جوانان ولایتمدار سایبری اجازه قطع اینترنت رانمی دهیم و با انجام انتحار سایبری سدها را نابود می کنیم و ان قلاب اسلامی را صادر خواهیم کرد.

امضا بسیج سایبری