۱۳۹۰/۱۲/۱۴

بالا غیرتن بین دوستان و اشنایان کسی را می شناسید که به غلامعلی حداد عادل رای داده باشد

باور کنید از وقتی شنیدم غلامعلی حداد عادل مقلب به ملیجک لانه رهبری پدر زن سید مجتبی خامنه ای در شهر تهران بالای یک میلیون رای اورده چند دقیقه ای خندیدم که چه طور می شود یک ملخ لاغر مردنی شیره ای توانسته است یک میلیون رای کسب کند !

حالا یه سوالی دارم  بالا غیرتن از بین دوستان و اشنایان کسی را می شناسید رای داده باشد و ان هم به غلامعلی حداد عادل ؟
به هرکی میگی رای دادی میگه چی چرا فحش میدی چه برسه  به اینکه به غلامعلی حداد عادل رای داده باشه!

واژه شناسی غلامعلی حداد عادل
غلام به معنای بنده و نوکر است
علی هم اسم خاص است در اینجا به سید علی خامنه ای اشاره می شود
حداد هم اسم فاعلی از حدید و اهن است یعنی اهنگر
عادل هم از عدل گرفته شده است و دادگر معنی می دهند
پس می توان گفت غلامعلی حداد عادل جاکش شیره ای یعنی بنده سید علی خامنه ای آهنگر دادگر جاکش شیره ای

با توجه به امار سازی میلیونی برای حداد عادل بعید یست این دوره ریاست طویله شورای اسلامی را به شخص غلام سید علی خامنه ای بدهند