۱۳۹۰/۱۲/۲۷

ایا منظور عبید زاکانی در حکایت پیرمردان لواط کار قمی همانا شیخ احمد جنتی و مصباح یزدی در حوزه علمیه بوده است


عبید زاکانی :ـ« دو پیر مرد بر سر مناره ای در قم لواط میکردند . پس از فراغت مشغول تماشای شهر بودند که یکی به دیگری گفت : این شهر ما عجب ویران است! دیگری جواب داد : شهری که پیران با برکتش من و تو باشیم ، آبادتر از این نمیشود»

این حکایت دیروز و امروز ایران است که اخوندهای لواط کار از قبیل آخوند مجلسی ,شیخ بهایی ,جنتی, مصباح , خمینی , رفسنجانی , خامنه ای , مهدوی کنی  خلخالی , شیخ فضل الله نوری و.... ایران را ویران کرده اند .