۱۳۹۰/۱۲/۲۰

جمهوری اسلامی آخوندی کمونیستی خلق مسلمان ایران !


خنده نداره وقتی آخوند سید علی خامنه ای ولی فقیه مطلقه ایران در شوروی کمونیستی تحصیل کرده است و  حکومت ایران بیشترین رابطه را با کمونیست ها دارد و قرارداد های یک طرفه با چین  و روسیه می بندد و دریای خزر را به کشورهای سابق شوروی می بخشد و نفت تقریبا رایگان در اختیار چین می گذارد و اجناس بنجل چینی به جای نفت وارد کشور می کتد و بهترین دوستان ایران کشورهای کمونیستی از قبیل کره شمالی و چین  و کوبا هستند پس بهتر است به جای جمهوری اسلامی ایران بگوییم :
جمهوری اسلامی آخوندی کمونیستی خلق مسلمان ایران