۱۳۹۰/۱۲/۱۶

انتخابات دور دوم طویله مجلس شورای اسلامی را هم تحریم می کنیم و رای نمی دهیم !


از الان می گویم انتخابات دور دوم طویله شورای اسلامی در سال 91 را تحریم می کنیم حتی اگر
 
ـ حتی اگر سید محمد خاتمی توبه کند و به آغوش گرم فتنه گران دخول نماید

ـ حتی اگر  پروین احمدی نژاد هم بگوید برادرش متقلب است و رایش را خ.ر دزدیده است

ـ حتی اگر  سید ابراهیم نبوی بگوید سید نیست و به کمپین امام نقی بپیوندد

ـ حتی اگر خامنه ای انتخابات دور دوم  مجلس را مهمترین انتخابات معرفی کند

ـ حتی اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حبس خانگی خارج شوند

ـ حتی اگر گزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی از روی میز  باراک حسین اوباما گم بشه

ـ حتی اگر مقوای خمینی در مدرسه علوی از وسط جر بخوره

ـ حتی اگر امام نقی فتوای صیغه جماع خشک با نمایندگان زن مجلس را بر نمایندگان مرد حلال کند!