۱۳۹۰/۱۲/۱۹

امام نقی : من رسم پارسیان در چهارشنبه سوری را بسیار دوست می دارم


امام نقی برای شب عید در بازار سامرا مشغول خرید بودند که عسگری کوچولو ترقه ای در کردند که با مخالفت بازاریان و ماموران امنیتی خلیفه ملعون عباسی مواجه شد ولی حضرت امام نقی سریعا واکنش نشان داده و اقدام عسگری را تحسین کردند و به طوری که تمام مردم بشنوند با صدای رسایی فرمودند :
ـ«  از امت ما همانا مردمانی هستند که به مناسبت چهارشنبه سوری ترقه در می کنند و هر ترقه و فشفه را تبدیل به نماد مبارزه می کنند . ترقه تیری است که به قلب خلیفه ملعون نشانه می رود. من رسم پارسیان در چهارشنبه سوری را بسیار دوست می دارم. لعنت بر عمر و عثمان که سنت نیکوی ایرانیان در چهارشنبه سوری را منوع اعلام کرده اند.  چهارشنبه سوری را هر چه باشکوه تر برگزار می کنیم تا خاری در چشم خلیفه گجستک باشد.»

سپس امام نقی به اطرافیان دستور داد به صحرا بروند و بوته وخاشاک جمع اوری کنند تا اتش بزرگی برای چهارشنبه سوری فراهم سازند. امام نقی صد هها هزار دینار هم صرف خرید سیگارت ، فشفه ,ابشار ، نارنجک دستی کردند تا در شب چهارشنبه اخر سال سنگ تمام بگذارند.