۱۳۹۰/۱۲/۲۸

افاطمه زهرای همیشه حامله که بالاترین افتخارش این بوده که قمه خونی علی را تمیز می کرده الگوی زن ایرانی نیست !


والله حضرت فاطمه زهرا حتی الگوی زنان عرب هم نیست . به قول دکتر علی شریعتی در کتاب فاطمه فاطمه است ! بزرگترین وظیفه فاطمه فاطمه شستن قمه و زره خونی حضرت علی  و تولید حسنین و حسینین است. بعد این حضرت دخی نبی که در 9 سالگی شوهر کرده و در 18 سالگی بعد از عمری بسیار دراز  به شهادت نایل امده است در این عصر الگوی برخی از زنان متحجر مسلمان شده است در حالیکه اکثریت ایرانیان شناختی از فاطی و علی ندارند