۱۳۹۰/۸/۱۹

بعد از تفکیک جنسیتی در پیست اسکی , تفکیک جنسیتی به زایشگاه هم رسید!


 
image عکس تزیینی از نوه مقام عظمی ولایت در زایشــــــــــــــــــــگاه 
 
بعد از اجرای موفق طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مدارس و اخیرا پیست اسکی  وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در زایشگاه‌ها خبر داد. از این پس نوزادان پسر به محض تولد از نوزادان دختر جدا شده و در اتاق‌های مجزا تا زمان ترخیص نگهداری می‌شوند. در ضمن متخلفان از کار در بیمارستان معلق می شوند. از این پس یگان های ویژه در بیمارستانهای جمهوری اسلامی استقرار می باند تا نوزدان پسر با دختر تماس برقرار نکنند.

متن اطلاعیه وزارت بهداشت به زایشگاهها سراسر کشور به این شرح است:
طبق سنت وسیره نبوی مبنی بر تفکیک جنسیتی بین آحاد امت اسلامی برای جلوگیری از معصیت و گناه  در نظام اسلامی بعد از اجرای طرح جداسازی در دانشگاه‌ها و مدارس جمهوری اسلامی  اینک مفتخریم طرح تفکیک جنسیتی را در زایشگاه‌ها به اجرا درآوریم.
از این پس کلیه مراکز درمانی و زایشگاه‌ها موظف هستند نوزادان را به محض تولد با توجه به نوع جنیست در اتاق‌های جداگانه‌ای نگهداری کنند.
.در بررسی وزارت بهداشت مشخص شد نوزدان پسر برای جلب توجه نوزدان دختر صدای «اوُ اَ اوُ آ» در میاورند و نوزدان دختر هم در پاسخ صدای «اُُ و ُ اً اِ» در می‌آورند
بعد از بررسی پزشکان وزارت بهداشت متوجه شدیم نوزادان یک روزه هم تحرکات جنسی دارند و در جامعه مترقی اسلامی  برای پرهیز از اختلاط زن و مرد برنامه گسترده ای پیش بینی شده است.
در طرح آزمایشی که در زایشگاه بسیج انجام گرفت بعد از تفکیک جنسیتی در نوزدان یک روزه صداهای نوزدان برای جلب توجه به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرد و بسیجیان یک روزه پسر بعد از جداسازی در اتاقشان به ذکر دعا و نیایش پرداخته و صدای « ن ن گ وه ب ه ق ب ر خ م ی ن ی»  ( گوه به قبر خمینی ) سر می دادند و  نوزادان دختر  بسیجی  یک روزه بعد از جداسازی شعار می‌دادند : «ام رگ ب ر خ ا م ن ی» ( مرگ بر خامنه ای)
این شیوه جداسازی برای اولین بار در تاریخ نشان دهنده تحول بزرگی در طب اسلامی است .برخی دانشمندان غربی هم از این طرح استقبال کرده اند و در چند بیمارستان در ایالات متحده امریکا به اجرا می‌آید تا از این پس شاهد بی‌بند وباری لجام گسیجته در غرب نباشیم.


طنز / سرگرمی