۱۳۹۰/۹/۵

در انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود شرکت نمی کنم حتی اگر میرحسین موسوی کاندیدا شود


در انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود شرکت نمی کنم :

-/ حتی اگر خامنه ای تانگو برقصد !
~X( at wits' end
-/ حتی اگر علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریش در بیاورد !( کوسه ریش دار)@-) hypnotized
-/ حتی اگر میرحسین موسوی کاندیدا شود !O:-) angel
-/ حتی اگر  خامنه ای با میرحسین موسوی اشتی کند !&lt:-P party
-/ حتی اگر میر حسین موسوی کروات بزند!&lt):) cowboy
-/ حتی اگر میرحسین موسوی در سیمای آخوندی  حاضر شود و مردم را قسم بدهد!^#(^ it wasn't me
-/ حتی اگر مهدی کروبی عبا و عمامه اش را به آتش بکشد !:> smug
-/ حتی اگر مهدی هاشمی در دادگاه کانادا  تبرئه شود !%||:-{ unlucky
-/ حتی اگر احمدی نژاد استفعفا دهد و میرحسین موسوی رییس جمهور اسلامی شود!o|^_^|o music
-/ حتی اگر زهرا رهنورد و فاطمه کروبی کشف حجاب کنند !:(( crying
-/حتی اگر سید محمد خاتمی رهبر جمهوری اسلامی ایران شود !=P~ drooling
-/ حتی اگر سید محمد خاتمی بگوید گوه خوردم !:puke! puke
-/حتی اگر فاطمه حقیقت جو و جملیه کدیور فیلم پرنو در امریکا بازی کنند !:-B nerd
-/ حتی اگر عطا الله مهاجرانی و اکبر گنجی با محسن کدیور بگویند  همجنس باز هستند!'@-@ search me
-/ حتی اگر ابراهیم نبوی با فائزه هاشمی فیلم سوپر بازی کنند![]==[] exercise
-/ حتی اگر مجتبی خامنه ای هم سبزالهی شود !:-& sick

-/ منتظر بقیه  حتی ها  باشید ( قسمت یکم )
:) happy
/ / نوشته  کاملن جدی:^o liar/ پرشیا رویال