۱۳۹۰/۹/۴

مظلوم تراز خاندان هاشمی رفسنجانی وجود ندارد

هاشمی حمایتت می کنیم//
خوانندگان این وبلاگ مستحضر هستند که ایت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی انسان بسیار شریفی هستند که انگ های زیادی از سوی دشمنان نظام برحق اسلامی دریافت کرده است و ابروی ایشان را برده اند و حتی در لیست مجرمان فراری اینترپل قرار دارد و دشمنان صهیونیست ادعا می کنند دستور بمبگذاری در مرکز یهودیان ارژانتین را صادر کرده است و برخی از مدعیان دورغین حقوق بشر که از اسراییل پول گرفته اند می گویند بیش از صدهها تن از ایرانیان را در خاک اروپا و امریکا ترور کرده است و چند هزار نفر را در دوره زمامداریش در ایران به قتل رسانده است و ثروت زیادی اندوخته است .
البته همه اینها شایعه است حتی دشمنان نظام برحق اسلامی به ایت الله هاشی لقب حیوان شریری به اسم کوسه داده اند و برایش جوکهای زشت ناموسی می سازند .ایت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی  به حق مظلوم ترین ایرانی در تاریخ است . هیچ حیوان و خاندانی به مظلومیت هاشمی رفسنجانی در تاریخ بعد از خاندان علی سگ کش و حسین زن باره  و نقی اب انگوری وجود ندارد
در هجمه ای که اخیرا از سوی دشمنان کیان اسلامی برعلیه خاندان مظلوم هاشمی صورت گرفته است اذعان کرده اند که مهدی هاشمی یک قطعه بچه کوسه است و یک ایرانی را که شریکش بوده زندانی و شکنجه کرده است و از شرکت نروژی استایت اویل رشوه دریافت کرده است و در کشور استعماری کانادا از زیر مجموعه کشور سلطه گر ملکه خبیث انگلیس که در دشمنی با خاندان هاشمی شهره افاق است حکمی صادر کردند و از هاشمی خواسته است چند میلیون پوند بی زبان را از فروش پسته بدست اورده است جریمه بدهد.
حتی دشمنی را به جایی رسانده اند که می گویند هاشمی رفسنجانی ها زبان انگلیسی بلد نیستند و با پرداخت رشوه به اکسفورد میخواهند دکترا برای مهدی هاشمی جور کنند ولی دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و خاندان هاشمی که خودشان انگلیسی بلد نیستند بدانند هاشمی رفسنجانی ها مادر زادی شنا بلد هستند و انگلیسی را در جنین فرا می گیرند
 ما سبز الهی های هاشمی ضمن حمایت از خاندان مظلوم هاشمی اعلام می کنیم علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی ادم مومن مسلمان خوبی است و هیچ انگ بدی به ایشان و خاندان پاکشان نمی چسبد. در اخر اعلام می کنیم مرگ بر ضد ولایت خاندان مظلوم هاشمی

     طنز / سرگرمی / وبلاگ پرشیا رویال