۱۳۹۰/۹/۹

سفارت روسیه لانه دوستیه

 اطلاعیه بسیج دانشجویی به مناسبت شب سوم اشغال سفارت بریتانیا و 13 ابان سالروز  تاریخی تسخیر لانه جاسوی امریکا
بسم رب الروس
ملت انقلابی ولایتمدار  ایران  اسلامی بدین وسیله اعلام میدارم کشور سابقا کمونیستی روسیه دوست همیشگی ملت ایران است و هیچ خصومتی با ملت ایران نداشته است و در سیصد سال گذشته به جز خوبی به ایران کاری نکرده است. در تنگناهای تاریخ به داد ملت ایران رسید هاست و انگلیس و فرانسه باعث جدا شدن بخش هایی از ایران شدند و روسیه هیچ نقشی در این خصوص نداشته است .لذا جمعیت بسیج همیشه در صحنه ( مقنن شهدای علم اتمی ) اعلام میدارد برای بزرگداشت خوبی های دولت فخیمه روسیه 13 ابان سالروز اشغال الهی سفارت امریکا جهت پاسداشت خدمات روسیه به ایرانیان در جلوی سفارت روسیه بالاتر از سفارت سابق انگلیس در خیابان نوفل لوشاتو تجمع کرده و ضمن حمایت از دوستی و مودت دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت بلشویکی سابق روسیه , فریاد می زنیم سفارت روسیه لانه دوستیه
با حمایت خود از لانه دوستی روسیه در ایران مشت محکمی به دهان استعمار گران امریکا و انگلیس می زنیم و خواستار دوستی بیشتر با روسیه می شویم وخشم دولتهای غربی را در میارویم. برای ارج نهادن کمکهای ولایت دوستانه روسیه در سازمان ملل و ساخت نیروگاه اتمی و جهت دوستی بییشتر با دولت روسیه ما بسیجیان خواستار بخشش کامل دریای مازندران به روسیه و کشورهای سابق شوروی هستیم.
از ملت انقلابی ایران می خواهیم جهت اثبات دوستی با روسیه در روز 13 ابان بار دیگر سفارت انگلیس را تسخیر نموده و در مجاورت سفارت انگلیس سری به سفارت روسیه زده و شعار سر می دهیم / سفارت روسیه لانه دوستیه / مرگ بر انگلیس / مرگ بر امریکا / مرگ بر اسراییل
/
 وعده ما بسیجیان ولایت مدار روز 13 ابان جهت تسخیر مجدد سفارت بریتانیا و امریکا و اعلام  تجدید بیعت با سفارت دوست و برادر روسیه