۱۳۹۰/۸/۲۴

ممد بن عبدالله دست علی را بلند کرد و گفت : این علی سگ کش از این پس برادر و جانشین من است

تبریک به مناسبت روز شیعی اسلامی جهانی کهکشانی  غدیررررر خخخخم

رسالت ممد بن عبدالله ناقص بود تا اینکه الله  دستور داد ممد اعراب  مسلمون را  جمع کن و رسالت را کامل کن.
 اینجوری شد که ممد گفت : « هی عربهای مسلمون جمع بشید و تا وقتی نگفتم گم نشید. به انهایی که جلوتر هستند بگید برگردند و به انهایی که عقب تر هستند بگید بیان جلوتر !حرف خیلی خیلی مهمی دارم که بزنم حالا گمشید تا بقیه عربهای مسلمون گمشند بیان  دم چاه غدیر «
 بعد از جمع شدن عربهای مسلمون در نزدیک چاه غدیر ممد گفت : « هوی  عربهای مسلمون جهاز شترها را بریزید روهم باهاتون کار دارم. میخوام رسالتم را کامل کنم»
جهاز شترها روی هم قرار گرفتند و به بلندی ساختمان برج خلیفه در دبی رسید و سپس ممد دست علی را گرفت و به بالای برج رفتند.  بعد از چند ساعت به بالای برج رسیدند .
ممدبن عبدالله گفت : «هوی مسلمونها ی عرب صدا میاد »
عربهای مسلمون گفتند« اره ممد صدات میاد بگو »
 ممدبن عبدالله گفت : « همه من را میشناسید من نه تا به حال به کسی تجازو کردم و نه خون کسی را ریختم و نه به دختری تجاوز کرم و نه کسی را شکنجه کردم و ( همه عربهای مسلمون تایید کردند) من ازارم به یک مورچه هم نرسیده و امین عربهاهستم ( بازهم عربها تایید کردن ) حالا همه می دانید من رسول الله هستم و اخرین رسول الله در بین شما اعراب هستم . من آخرای عمرم است و برای همین الله گفته رسالتم را کامل کنم برای همین امروز اینجا جمع شدید که اخرین وصیت من را بشنوید. این علی سگ کش که کنار من است پسر خیلی خوب و مهربانی است نگاه نکنید خزبازی در میاورد ولی روح بزرگی دارد . علی بیا نزدیکتر .»
 سپس ممدبن عبدالله دست علی سگ کش را بالا گرفت و گفت : ـ« من پسر ندارم و ابتر هستم ولی علی جای پسر من است و از امروز  این علی  هم پسر من و اه بیت من و برادر و وصی من است و هرکسی که هم که به ولایت بنده اعتقاد داره از این پس باید به ولایت علی اعتقاد داشته باشد. علی سگ کش از این پس جانشین من است . هرکسی هم که به جانشینی علی شک داشته باشه حرامزاده است بعد از علی هم حسن و بعدش حسین و بعدش سجاد و بعدش باقر و بعدش صادق و بعدش تقی و بعدش نقی و بعدش هادی و بعدش هم یه مهدی میاد که میره تو چاه و هرقت الله گفت میاد بیرون جانشین بعد از من هستند و از همه مهمتر سید روح الله هندی و مهمترینشون سید علی گدا خامنه ای روه خوان جانشین من هستند و هرچی سید علی گدا گفت همان حکم الله و حکم من است و باید همه اطاعت کنند  و اسم این عید را بذارید عید غدیر خم حالا هم برید گمشید «
عثمان و ابوبکر و عمر که در خیل جمعیت عربها بودند همزمان گفتند حرامزاده خودتی ولی صدایشان به بالای برج نرسید
ممد  در حالیکه از بلای جهاز شترها پایین می امد به ارامی به علی گفت : « راضی شدی . والله تقصیر خودت است از بس سفاک و قسی القلب هستی من میگم سگ جلوی در را  بکش میری هرچی سگ تو عربستانه میکشی من میگم سر این یهودیه را ببر میری سر همه یهودی ها را میبری  برای همینه که اینقدر مردم از تو بدشان میاد . یکم ادم باش علی سگ کش «
 
طنز / سرگرمی
پرشیا رویال