۱۳۹۰/۹/۲

اسلام دین کاملی است ولی بدرد بیشترایرانیان نمی خورد و اسلام مترقی درجامعه عقب مانده ایران کارایی ندارد


اسلام کاملترین دینی است که در طول تاریخ بشریت از سوی الله برای هدایت انسانها نازل شده است. خدا حضرت انسان را افرید که فرزندانش را مسلمان کند. اسلام به قدری مترقی است که انسانهای امروز و اینده تا ابد هم نمی توانند اسلام را به صورت کامل درک کنند. اسلام جماع ( ببخشید جامع ترین ) ترین دستورات را برای سعادت مندی انسانها تا روز قیامت در خود دارد ولی عده ای مغرض و شیطان پرست و دوستدار ابولهب که نمی توانند نعمت های خوب الله از قبیل ولایت فقیه و احکام مترقی حیض و جماع با حیوانات و به طور خلاصه شکوه و جلال دین کامل اسلام را ببینند کوشش می کنند دین اسلام را دینی خرافی و عقب مانده معرفی کنند و حضرت محمد ( ص) را شارلاتانی معرفی کنند که که از سوی الله رسول نشده است و اگر هم از سوی الله رسول شده است الله  اسلام جنایتکار  و مکار  است . 
غرض از سخنم این است که جامعه ایران عقب مانده تر از این است که توانایی درک  کاملترین دین الله را داشته باشند برای همین می گویم دین کامل اسلام از سر ایرانیان بیشتر است و بدرد بیشتر ایرانیان نمی خورد.
برای این دین اسلام در جامعه ایران کارایی ندارد که بخش بزرگی از مردم ایران نمی توانند جهاد اکبر کنند ( روزه بگیرند , نماز بخوانند و ماتحتشان را هوا کنند , با حیوانات به صورت حلال جماع کنند و به صورت یک ساعته به عقد صیغه موقت یکدیگر درایند . )
بیشتر ایرانیان نمی توانند جهاد اصغر بکنند ( با شمشیر سر یهودیان و مرتدها را قطع کنند و  برعلیه دشمنان اسلام جهاد کنند. به خودشان بمب وصل کنند و سر دگر اندیش ها را ببرند) .
بیشتر ملت ایران قدر نعمت ولایت را که بزرگترین هدیه الله به انسان است را درک نمی کنند
بیشتر مردم ایران نمی توانند درک کنند رسول الله 54 ساله می تواند دختر 6 ساله ای را نکاح کند
بیشتر مردم ایران....

بازهم تاکید می کنم با توجه به جامعه امروز ایران می گویم بیشتر مردم ایران
و هر مسلمان ایرانی هم که مخالف این نوشته است جز اقلیت مذهبی ایرانه :P tongue:P tongue
:->~~ spooky &[] gift
وبلاگ پرشیا رویال'+_+ cold