۱۳۹۰/۱۱/۱۶

امام نقی: به خداوند قسم اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید دستهایم کنده میشه!

جملاتی نغز از امام نقی (ع)

/ -/به خداوند قسم اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید دستهایم کنده میشه

-/ اگر یگ گونی سیب زمینی و یگ گونی برنج و یگ گونی گندم هم به من بدهید محال است در انتخابات مجلس شرکت کنم
/
-/ همواره دو خط موازی تا ابد موازی هستند مگر انکه چیزی جلویشان را بگیرد و ان دوخط را ناموازی کند
/
-/ هر وقت ماهی را از آب بگیری ماهی میمره و در ان حکمتی است که فقط مومنان نقوی درک خواهند کرد
/
-/   پیامبری که با کودکان نکاح نکند و سر مردم را نبرد و به زنان اسیر تجاوز نکند پیامبر نیست شیاد است
 /
-/  برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید اخه  نوه بیچاره ام هزار و دویست ساله تو چاه گیر کرده/

-/ به اخوند اعتماد کنید و کشور و جان و مال و ناموس خود را دو دستی تقدیمشان کنید خیالتان راحت/

-/ اگر روزی خورشید از غرب درامد بدانید اسلام منقرض شده است  /

-/ نقوی مدار گرامی  به هیچ وجه من الوجه در شرایطی که ارز و سکه گران می شود و تورم 40 درصدی در بازار حکم فرماست و انبارهای مواد غذایی رو به تخلیه است و کشور در بحران اقتصادی به سر می برد , ریال منحوس نگه ندارید که حماقت محض است

طنز / پرشیا رویال