۱۳۹۰/۱۱/۲۴

الله و رسول الله برید گمشید!


باورتون میشه یه الله مخ لیسی در هوا باشه و به قول خودش در عرش کبریا باشه و بعد از چند هزار سال یهو بین این همه ادم به ممد تو عربستان گفته تو رسول من هستی برو تبلیغات کن , سر ببر, گردن بزن, برده بگیر, به دختر بچه ها تجاوز کن, با الاغ فضانوردی کن , یهودی بکش !
الله و رسول الله و باور مند به الله برید گمشید!

دین اهریمنی اسلام طاعون بشریت است و هیچ جوره نمیشه باهاش کنار امد چون الله اسلام خدعه گر و مکار است.