۱۳۹۰/۱۲/۳

خامنه ای: من به گور بابام خندیده باشم اگر در شوروی کمونیستی تحصیل کرده باشم


سید علی خامنه ای هرگونه شایعه در خصوص تحصیل در شوروی را ساخته دژمنان توصیف کرد.

خامنه ای  در دیار با علمای هسته ای جمهوری اسلامی گفت : «بنده  هنوز به زبان فارسی مسلط نیستم و زبان عربی را هم هیچ وقت یاد نگرفتم زبان روسی که جای خودش را دارد . من به گور بابام در مشهد خندیده باشم اگر در شوروی کمونیستی درس خوانده باشم. هرچند بهترین دوستان بین المللی بنده کمونیست هستند و ارادت ویژه ای به رهبران کره شمالی و روسیه و چین و کوبا و سایر کشورهای کمونیستی امریکای لاتین دارم ولی از کمونیسیم بدم میاد ولی از سر ناچاری تمام دوستانم کمونیست هستند !»

خامنه ای در ادامه به دانشمندان هسته ای گفت : « ما غنی سازی هسته ای را به کوری چشم دژمن تا انجا ادامه می دهیم که تا با ساخت بمب اتم یک روز فاصله داشته باشیم. البته از نظر شرعی ساخت بمب اتم حرام است و اصولا بمب اتم نجس است و ما نیازی به بمب اتم نداریم. نه تحریمها و نه تهدیدات نمی تواند مانع دست یابی ما به انرژی هسته ای شود . من به دشمن توصیه می کنم حق ما را به رسمیت بشناسد و با اسراییل بجنگد. اسراییل با بمب اتم نابود می شود »

خامنه ای در مورد بازرسان هسته ای گفت :« قدم بازرسان روی تخم چشم ولی ما اجازه نمی دهیم سوراخ های استراتژیک نظام را بازرسی کنند . پارچین سوراخ مخقی ماست و اجازه نمی دهیم بازرسان  هر وقت خواستند دستشان را در هر سوراخی بکنند بویژه سوراخ پارچین که از مهمترین سوراخ های ماست.»

طنز / سرگرمی