۱۳۹۰/۱۱/۲۲

چند دستاورد انرژی هسته ای از جمله افتابه هسته ای و بافور هسته ای رونمایی شد


بعد از سخنرانی 22 بهمن دکترر احمدی نژاد  جامعه جهانی بادیده تردید به دستاوردهای وعده داده شده نگریستند ولی امروز جهان اگاه شد دستاوردهای دانشمندان بسیجی ذوب در ولایت تا چقدر زیاده!
احمدی نژاد از افتابه هسته ای مخصوص مقام عظمی ولایت پرده برداری کرد . جنس این افتابه از اتم های هلیوم ساخته شده است و برخلاف تصور عموم بسیارسبک است.
احمدی نژاد در مورد ویژگی افتاب رهبری 110 گفت :ـ« علمای هسته ای با توجه به وضعیت فیزیکی ایت الله خامنه ای توانستند افتابه خوبی برای دست رهبری اختراع کنند که حتی اواما هم صد سال دیگه نمی تواند لنگه اش را با بودجه میلیاردی بسازه. بازهم ما را تحریم کنید ما خودکفاتر می شویم. تا پیش از این تمام مواد ا.لیه افتابه از کشورهای متخاصم وارد می شد ولی امروز به لطف الهی با مدد امام زمان از این پس در تولید افتابه هم خودکفا شده ایم . تحریم ها خهیچ تاثیری در زندگی ایرانیان نداره . این افتابه با دلار تک نخری 1226 تومانی درست شده است»

احمدی نژاد رسما خط تولید افتابه هسته ای اتمی به اسم رهبری 110 را افتتاح کرد


افتابه رهبری 110  برای اینکه توسط جاسوسان غربی و اسراییلی دزدیده نشود زنجیر شده است


در ادامه معرفی دستاوردهای هسته ای وافور هسته ای توسط ا.ن به نمایش گذاشته شد که حتی متخصصان امریکایی مستقر در افغانستان هم از حسودی در حال دق کردن هستند.احمدی نژاد گفت ـ« عمده وافورها از افغانستان وارد می شد که به فضل الهی از این پس توسط بسیج ظفرمند هسته ای و در داخل ایران تولید می شود و ارز بیخودی هدر نمی رود. از جمله ویژگی این وافور با سوخت اتمی است که باعث می شود ببا یک بار شارژ اتمی صد سال مورد استفاده قرار بگیرد و از این رو رهبر فرزانه  تا صد سال اینده خودفا می شود از این بافور یک نمونه  مخصوص ایت الله خامنه ای تولید شده استکه همکنون در اختیار  حضرت اغا می باشدو ایشان نمونه داخلی بسیج را بر نمونه خارجی ترجیح داده اند »

بافور اتمی ساخته شده توسط علمای هسته ای بسیج مستضعفین

رهبر در حال ازمایش وافور هسته ای


سرگرمی / پرشیا رویال