۱۳۹۰/۱۱/۱۷

در اقدام متقابل تمام اموال و دارایی امریکا و باراک اوباما درجمهوری اسلامی ایران شامل یک ریال بلوکه شد


بعد از توقیف کلیه اموال و دارایی جمهوری اسلامی ایران اعم از نقدی و غیر نقدی در خاک امریکا توسط باراک حسین اوباما  در اقدامی متقابل با همکاری بهمنی رییس بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی کلیه اموال منقول و غیر منقول رژیم ضد سرخ پوستی  وامپریالیستی امریکای جهان خوار در ایران اسلامی بلوکه شد

به گزارش بیست ونیم صداوسیما در فهرست بلوکه شدن اموال امریکایی ها در ایران تنها یک ریال که از سال 1357 در یک حساب  سفاررت سابق امریکا ملقب به لانه جاسوسی مخفی شده بود بلوکه شد!
 در این اقدام متقابل که با تاییدات مقام معظم خ.ر همراه بود  بسیجیان خواستار حمله مجدد به لانه جاسوسی امریکا شدند ! که البته قابل ذکر است  خامنه ای بلوکه کردن اموال جمهوری اسلامی در امریکا را اقدامی سخیف معرفی کرده است که منجر به بیداری بزرگ اسلامی مردم امریکا می شود که در نهایت منجر به سقوط اوباما می شود.
 رییس بانک مرکزی بلوکه کردن حساب سابق سفارت سابق امریکا را اقدامی انقلابی معرفی کرد که منجر به تضعیف اقتصاد امریکا  و  فرو پاشی اقتصاد امریکا می شود ولی دشمنان نظام قصد دارند اقدام اخیر ایران در بلوکه کردن اموال  امریکا در خاک مقدس امام زمان را اقدامی مضحک معرفی کنند ولی دنیا نباید به ما بخنده !

--------------
درود بر ضد ولایت فقیه
از وقتی که یادم میاد  از بلندگوی مسجد محل بعد از اقامه نماز صدای تکبیر پخش میشه که خواهان مرگ دشمنان ولایت است. حالا ما از همین تربیون می گویم درود بر ضد ولایت فقیه