۱۳۹۰/۱۲/۷

سیدعلی گدا, انتخابات گوسفندوار را فراموش کن!

 بعد از ان قلاب اسلامی تا کنون این شیوه برقرار بود که تا فی خالدون مردم را به پای صندوق های کریه الرای برای کسب مشروعیت نظام مفسد جمهوری اسلامی می کشاندند.

پس از جریان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1388 ورق برگشت بخش بزرگی از مردم دیگر در شوی انتخابات قلابی رژیم جمهوری اسلامی شرکت نمی کنند و به ملایان نه می گویند!

در این سی سال سران ستمگر جمهوری اسلامی هرکاری می کردند, هرجنایت و فسادی که مرتکب می شدند گویی مردم طلسم شده بودند تا بر جنایت اسلامی تحت نام انتخابات اسلامی شرکت کنند و رای اسلامی در صندوق بیندازند.
 انتخابات گوسفندی به انتخاباتی گفته می شود که بابای طرف را دراورده باشند, با گرانی و تورم و بیکاری کمر طرف را خرد کرده باشند , در خیابان بهش تجاوز کرده باشند و به جرم بدحجابی کتکش زده باشند و  و سرمایه ملی اش را خورده باشند بعد مثل گوسفند سرش را پایان بیندازد و بع بع کنان در صندوق  رای به ادامه بدبختی اش بدهد.
امروز خبرنگار صداوسیما در مصاحبه با مردم حسابی کلافه شده بود به جرات می گویم از هر ده نفر  , ( نه نفر ) به خبرنگار مزدور صداو سیما گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند . معتقدم بخش بزرگی  از مردم ایران در انتخابات گوسفند وار اسلامی شرکت نمی کنند .
جالبه هر انتخاباتی که برگزار می شود یک پیشوند یا پسوند اسلامی هم دارد مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی , انتخابات مجلس خبرگان رهبی جمهوری اسلامی , انتخابات ریاست جمهوری اسلامی , انتخابات شورای شهر اسلامی و... چقدر این اسلام دمکرات است. جمع کنید این مهملات را , اسلام و دمکراسی جمع اضداد هستند.

سید علی گدای روضه خوان تحصیل کرده دانشگاه بلشویکی مسکو  گندی که در انتخابات سال 88 زدی, پاچتو گرفته به قول ا.ن اون ممه را لولو برد تو خواب هم دیگه انتخابات گوسفندی با حضور توده های مردم را نمی بینی, پس انتخابات گوسفندوار را فراموش کن !