۱۳۹۰/۱۱/۳۰

سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با هواپیماهای فرسوده مسافربری عادی ایران ایر مسافرت میکند


حالا میخواد باور کنید یا نه چند روز پیش برای سفر کاری بلیط هواپیمابه مشهد گرفته بودم و در کمال تعجب در صندلی بغلی ام سید علی خامنه ای نشسته بود

سید علی خامنه ای  هم برای سفر زیارتی عازم سفر به شهر مقدس مشهد الرضا بود. سوار هواپیما شدم و دنبال شماره صندلی بودم مهماندار بر خلاف همیشه یه زن زشت چادری بود که کلی هم ریش و سبیل داشت ... خلاصه روی صندلی نشستم یهو نور شدیدی از سمت کنار دستی ام ساطع شد. با تعجب متوجه یه اخوند شدم. هنوز به صورتش نگاه نکرده بودم که صدای صلوات و اورین اورین به گوشم خورد. برگشتم به اخونده نگاه کردم باور کردنی نبود خود سید علی خامنه ای بود که مشغول حرف زدن با خجسته بود. وقتی تعجب من را دید به من سلام کرد و گفت:« تعجب نداره من همیشه با هواپیمای مسافربری فرسوده ایران ایر و ماهان سفر می کنم. من عاشق توپولوف هستم. الان هم فقط با زنم سفر می کنم و محافظی هم ندارم .حالا دژمن ها فکر می کنند ولی امر مسلمین جهان هواپیمای شخصی داره و هزار تا محافظ داره.«

مهماندار چادری یک ظرف شیرینی و میوه اورد برای خامنه ای که بخوره ولی سید علی خامنه ای مهماندار را صدا کرد و گفت « برای من به اندازه بقیه میوه وشیرینی بیارید نباید بین مسافران فرق بذارید دژمن سواستفاده میکنه !»
خامنه ای بعد یه کیک که از بوفه فرودگاه مهراباد خریده بود را دراورد و با خجسته خانم تقسیم کرد و خورد. قبل از بلند شدن هم از بلندگو گفتند برای روح امام و سلامتی خامنه ای صلوات بفرستید که خامنه ای هم برای سلامتی خودش صلوات فرستاد. بلاخره هواپیما بلند شد و همه مسافرها هم مزاحم خامنه ای میشدند و اجازه نمی دادند حتی چای بخوره !
یه دفعه هواپیما تو اسمان گرمسار خراب شد و داشت سقوط می کرد که خامنه ای یه وردی خواند و امام زمان صدا زد و هواپیما را نجات داد و دوباره همه برای سلامتی خ.ر صلوات فرستادند . خامنه ای گفت : « به خدا از اینکه اینقدر امار تلفات و سقوط هوایی داریم ناراحت هستم اگر میشد در همه سفرهای هوایی  حضور داشتم اجازه سقوط نمیدادم. البته دژمن اگر اذیت نکنه اصن سقوط نخواهیم داشت »

هواپیما در فرودگاه مشهد نشست و خامنه ای و خجسته هم پیاده شدند و بعد از خروج از گیت دنبال تاکسی بود . همه مردم در فرودگاه باور نمی کردند خامنه ای  با هواپیمای ایران ایر مسافرت میکنه و محافظ نداره و خودش با خجسته دنبال تاکسی می گردند
 
چنین خ.ر ساده زیستی داریما :)
 سرگرمی / پرشیا رویال