۱۳۹۰/۱۲/۱

خامنه ای این جام زهر هسته ای را بخور ولی اینقدر اینترنت را انگولک نکن !


هر دفعه که یه خبرایی میشه خ.ره کابل اینترنت را دست کاری میکنه بعد میگه لنگر ناو هواپیمابر امریکا در خلیج فارس خورده رو سیم اینترنت یا کوسه اسراییلی کابل ها را گاز گرفته , حالا بی خیال , حضرت خ.ر عظمی ولایت تو را به روح حضرت امام این جام زهر هسته ای را بخور ولی اینقدر اینترنت را انگولک نکن !

چهار ساعت طول میشکه یه صفحه بیاد بالا 
 لطفا منتظر باشید...

تا بعد......