۱۳۹۰/۷/۲۴

در حمایت از جنبش وال استریت, کمپین بورس تهران را اشغال می کنیم آغاز به کار کرد

 
 
نامه رسیده به وبلاگ پرشیا رویال

امت شریف ایران اینک که کاپیتالیسم و امپیرالیسم جهانخوار ثروتهای مردم و توده های فقیر جهان را بلعیده است و استعمار و استثمار را معنای نوین بخشیده است بر ماست کار زیبنی کنیم. پشت خواهران و برادران دردمند خود را در امریکا و کشورهای دیگر که بر علیه ظلم و ستم امپریالیستی در بورس های شهرهای مهم جهان به پا خواسته اند را خالی نمی کنیم .
ما ایرانی ها نیز بر علیه سیاستهای مخرب سهام بازان و بورس بازان صهیونیستی که 99 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند در یک اقدام نمایشی با حضور اگاهانه در خیابان حافظ - سه راه جمهوری- ساختمان بورس تهران تجمع کرده و فریاد مرگ بر استکبار جهانی  - مرگ بر سرمایه داری  سر می دهیم .
 از توده های مستضعف در خواست می کنم به ندای (جنبش وال استریت را اشغال کنید) لبیک بگویند و با حضور اگاهانه مشت محکمی بر دهان سرمایه داران وارد کنیم . زمان تجمع بزودی منتشردر این صفحه می شود

 هـــــــــــر تـــــــــــــوده یـــــــــک رســــــــــــــانـــه 
 رسانه شمایید

امضاء : نقی نقی زاده مستضعف

-----------------
طنز /سرگرمی 
پرشیا رویال