۱۳۹۰/۷/۲۳

چرا سایتهای بی سی سی و العربیه بخش فارسی به جای واژه خلیج فارس از واژه خلیج و اسم جعلی دیگری استفاده می کنند


ایران امروز در بدترین شرایط خود در روابط بین الملل به سر می برد. بیگانگان با سوء استفاده از وضعیت حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران سعی در تصاحب افتخارات ایرانیان برامده اند. در این راستا با جعل تاریخ قصد دارند واژه جعلی را جایگزین نام ماندگار خلیج فارس (persian gulf) نمایند. با یک جستجو در سایتها می توان عمق فاجعه را دریافت.

 بی بی سی  ( بنگاه سخن پراکنی پادشاهی بریتانیا )  در وب سایت فارسی زبان  می گوید خلیج فارس و در وب سایت عرب زبانش می گوید خلیج و خلیج ع. و در سرویس انگلیسی زبان هم از( خلیج فارس ) با 110 مورد  و هم خلیج ع...ی با 195 مورد استفاده می کند.

نتایج جستجو در وب سایت عرب زبان بی بی سی برای واژه
الخلیج الفارسی باصفر مورد
خلیج فارس با صفر مورد

 نتایج جستجو در وب سایت انگلیسی زبان بی بی سی/ bbc برای واژه
persian gulf   صد و ده (110) مورد در سایت جهانی بی بی سی
, arabian Gulf با 195 مورد سایت جهانی بی بی سی

 نتایج جستجو در العربیه بخش فارسی برای خلیج ع...ی را در اینجا ببینید
برای مثال به این  خبر در سایت العربیه فارسی نگاه کنید که وقاحت را به جایی رساندند که برای مخاطب ایرانی نیز از واژه خلیج ع. به جای خلیج فارس استفاده می کنند:

به نظر شما چرا باید سایت فارسی زبان که مخاطبش ایرانی وفارسی زبان است به جای خلیج فارس از اصطلاح خلیج یا اسم جعلی خلیج ع..ی استفاده کند؟