۱۳۹۰/۷/۲۵

محمد شیادی که می گوید ماه را دو شقه کرده است و با یک الاغ به فضا می رود, پیامبر نیست


-/ محمد 54 ساله ای که با کودک 6 ساله نکاح کند , پیامبر نیست/

_/ محمد قداره بندی که افتخارش جنگ , عزوه و جهاد است, پیامبر نیست /

_/ محمد 63 ساله ای که به هنگام مرگ دهها زن و کودک برای تجاوز جنسی در کابینش دارد, پیامبر نیست /

_/ محمد جلادی که بر تن مردمی که جرعه ای مشروب نوشیده اند شلاق می زند, پیامبر نیست /

_/ محمد سفاکی که خون هزاران انسان بی گناه یهودی مسیحی و بی خدا را می ریزد, پیامبر نیست /

_/محمد بیمار جنسی که به زنان و دختران اسیر تجاوز می کند, پیامبر نیست /

_/ محمد شیادی که می گوید ماه را دو شقه کرده است, پیامبر نیست / 

_/ محمد وراجی که می گوید غیر مسلمان به جهنم می رود, پیامبر نیست /

_/ محمد شارلاتانی که با یک الاغ به فضا می رود, پیامبر نیست / 
 
_/ محمد دودوزه بازی که  الله اش مکارو خدعه گر است, پیامبر نیست / 

_/ محمد دورغ گویی که در کتابش نامسلمان را کافر و نجس میشمارد, پیامبر نیست /

_/ محمد قمه کشی که با شمشیر دینش را گسترش می دهد, پیامبر نیست /

_/ محمد شریری که  پیروانش در 1400 سال شرارت می کنند, پیامبر نیست / 

_/ محمد جنایتکاری که به زور قمه چادر بر سر زنان می کند, پیامبر نیست /

_/ محمد آدمکشی که خودش به زنان اسیر تجاوز می کند ولی زناکار را اعدام می کند, پیامبر نیست /

_/ محمد خرافه پردازی که خرافه پردازی را به جای خردگرایی ترویج داده,  پیامبر نیست /

نوشته داریوش اریایی / یک داستان