۱۳۹۰/۸/۴

جنتی : مردم اروپا و امریکا چند صد ساله آرزوی شرکت در انتخابات ازاد و بدون تقلب را دارند !


جنتی در خصوص انتخابات مجلس در اسفند ماه گفت : تقلب در انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران افسانه پردازی فتنه گران است/ مردم کشورهای غربی ارزو می کنند در سیستمی نظیر سیستم انتخابات جمهوری اسلامی رای بدهند / ما در این سی وسه سال حتی یک مورد تقلب هم در هیچ انتخاباتی نداشتیم !

به گزارش کیهان قهوه ای احمد جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان قانون اساس جمهوری اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه را جهاد فی سبیل الله توصیف کرد و از آحاد ملت ولایت مدار ایران خواست از همکنون خود را اماده نیرد با صهیونیسم بین الملل در اسفند ماه کنند و با حضور خود در پای صندوق های رای مشت محکمی بر یاوه گویی های امریکا و اروپاییان بزنند. 
 جنتی در خصوص راهکارها برای جلوگیری تقلب در انتخابات گفت :
ـ« الحمدالله ما انتخابات ازاد خوبی تاکنون در نظام بر حق جمهوری اسلامی برگزار کرده ایم و به انتخابات ازاد در عراق و افغانستان کمک کردیم. کشورهای دیگر ارزوی برخورداری از سیستم انتخابات پاک ما دارند و راهکارهای خوبی به برادران مسلمان کشورهای دیگر کرده ایم »
جنتی افزود :
«اروپایی ها و امریکایی ها آرزوی برگزاری انتخابات ازاد نظیر ایران را دارند . چند صد ساله مردم مستضعف اروپا و امریکا ارزوی انتخابات ازاد و بدون تقلب را دارند ولی با وجود حاکمان متقلب و زورگوی غرب اجازه برگزاری انتخابات ازاد را  ندارند . توصیه می کنم به جای هجمه به انتخابات ازاد و بدون تقلب ما به فکر انتخابات خودشان باشند که مرکل و اوبامای خبیث از صندوق رای با تقلب بیرون می ایند. ما حاضر هستیم در انتخابات اروپا و امریکا نظارت کنیم تا تخلف و تقلبی صورت نگیرد  »
جنتی در پایان گفت :
« مزدورن صهیونیستی در انتخابات ازاد ما حضور دارند . هنوز مردم ولایت مدار و خدا جوی ما حوادث سال 88 را فراموش نکرده اند که فتنه گران  با گرفتن پول  بحث تقلب در انتخابات را مطرح کردند. خوشبختانه عده قلیلی بودند که مردم ولایتمدار فتنه شان را خاموش کردند. بحث تقلب در انتخبابات شایعه ای است که از سوی صهیونیستهای فتنه گر مطرح شده است و هیچ ارزش و سندیتی ندارد .به قاطعیت می گیوم در این سی وسه سال یک مورد تقلب در هیچ انتخاباتی نداشتیم .»
 
  سخنرانی  جنتی در چند روز اینده در صدا وسیمای اخوندی اسلامی منتشر می شود.
طنز/ پرشیا رویال