۱۳۹۰/۷/۱۳

اطلاعیه وزارت ارشاد اسلامی // از روزنامه ها و رسانه ها و مردم می خواهیم :

 
__/ از به کار بردن واژه صهیونیستی ( کـــــــش ) در جملات به شدت خودداری کنند //
 
__/ به جای کـــــــــش دادن بگویید دراز شــــــــــــدن//
 
__/ به جای ( کــــش لقمه ) از همان واژه ( پیتزا ) استفاده کنید //
 
__/ زین پس به جای واژه منحوش کـــــــش شلوار بگویید بـــنــد تبنان //
 
___/ به جای واژههای نظیر زحمت کش بگویید زحمت گر //
 
 __/ به جای کشش بگویید حمل کردن //
 
__/ به جای فحش ک..ش بگوید قواد و به جای فحش جاکش بگویید دیوث //
مثلا به جای اینکه بگویید  ولی فقیه جاکش بگویید ولی فقیه دیوث

__/ به جای اینکه بگویید ((موضوع را کش ندهید )) از عبارت (( موضوع را ماست مالی کنید )) استفاده کنید//
 مثلا بگویید مقام معظم رهبری فرمودند موضوع اختلاس را ماست مالی کنید //
 
 این فهرست بزودی کاملتر می شود و از سوی وزارت ارشاد منتشر می شود. 
 
طنز / پرشیا رویال