۱۳۹۰/۸/۸

از سید علی خامنه ای رئوف متجاوز تا انگشتان منحرف بازیکنان فوتبال

 
خامنه ای : اگر من به جای تجاوز به مخالفان مثل امام اعدام می کردم دیگه کسی جرات مخالفت نمی کرد!

ایت الله خامنه ای به آیت الله موسوی اردبیلی ( از قاتلان دهه 60 ) گفت:
« بشکنه این دست ( اشاره به دست علیل ) که نمک نداره. بیا خوبی کن , برید خدا را شاکر باشید که به جای اعدام در کهریزک مورد تجاوز قرار می گیرید. امام راحل به اندازه من رحم و شفقت نداشت یادته در دهه 60 خودت دادستان نظام برحق جمهوری اسلامی  بودی و من هم رییس جمهور اسلامی, چند هزار نفر از مخالفان را به دستور امام راحل اعدام انقلابی کردیم ودر خاوران چال کردیم. حالا من به جای اعدام می فرستم کهریزک ادم بدی هستم. »
 خامنه ای در ادامه گفت : تقصیر خودمه که به جای اعدام, مخالفان را زندانی و تجاوز می کنم.  واقعن تقصیر خودمه که به جای اینکه دستور تجاوز بدهم باید مثل امام راحل مخالفان را اعدام می کردم که دیگه کسی جرات مخالفت نداشته باشه »
 
-__________-____________-________________-______________________-
 
 رویانیان : شوخی های جاهلی صدر اسلام جایی در پیروزی ندارد / سمیه بنزین شیث رضایی و نصرتی تا اطلاع ثانوی پرداخت نمی شود

جهت اطلاع فوتبال دوستان در بازی فوتبال بین پیروزی و داماش حرکات جالبی رخ داد که جز شرمساری برای ورزش ایران چیزی دربر ندارد.
سردار رفته رویانیان رییس باشگاه پیروزی  بعد از دیدن صحنه انگشت بازی بازیکنان تیم پیروزی ضمن تقبیح خواندن این حرکت غیر ورزشی آن را در سطح شوخی های جاهلی صدر اسلام نامید که باید از ورزش اسلامی زدوده شود و هر دو بازیکن را به جرم انجام فعل حرام از همراهی تیم پرسپولیس تا اطلاع ثانوی محرم کرد. 
 
 
 
 

   طنز / پرشیا رویال/