۱۳۹۰/۸/۵

دستور العمل جدید وزارت علوم در خصوص نمره حجاب و بدحجابی به دانشگاهها ابلاغ شد

دستور العمل نمره و حجاب همراه با جدول نمره ها برای دانشجویان خواهر و برادر

در متن ابلاغیه وزارت عوم تحقیقات و فناوری و غیره امده است 
 
بسم الله الحرمن الرحیم 
 اطلبوا علم الحد البر الصین
با توجه به رهنمودهای ارمانهای امام راحل (ره), مقام معظم رهبری , ایت الله جنتی و امامان متحرم جمعه در خصوص حفظ سیره نبوی در دانشگاهها و پرهیز از شعایر غربی و ندادن نمره به بدحجابها دستورالعمل جدیدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بارم نمره ها به تصویب رسیده است که وزارت علوم تحقیقات فناوری وغیره موظف به ابلاغ به سراسر موسسات اموزش عالی, دانشگاههای سراسر کشور اعم از دولتی و ازاد اسلامی و غیرانتفاعی می باشد.
از این پس برگه امتحانی ملاک نخواهد بود بلکه ارزشهای  اصیل انقلابی ملاک اصلی برای نمره محسوب می شوند. استاد مربوطه باید در طول ترم حالتهای مختلف دانشجو را در نحوه پوشش و حجاب در نظر بگیرد و نمره ترکیبی در طول ترم بدهند که عدالت اسلامی برقرار شود.

دستورالعمل نمره دادن برای خواهران دانشجو  بدین قرار است :

نمره- 20 –خواهر برقعی که تمام صورتش پوشیده باشد  (عکس شماره یک)
نمره- 19 –خواهر برقعی که چشمانش پیدا باشد (عکس شماره 2)
نمره-  18- خواهر چادری که نوک دماغش پیدا باشد
نمره-  17- خواهر چادری که دماغ و لبهایش پیدا باشد
نمره 16- - خواهر چادری که پیشانی و دماغ و ولبهایش باز باشد
نمره-  15- خواهر چادری که صورتش باز باشد
نمره-  14- خواهر چادری که علاوه بر صورتش چانه اش پیدا باشد
نمره 13 – - خواهر چادری که صورتش باز باشد و چند تار مویش بیرون باشد
نمره-  12- خواهر چادری که فوکل داشته باشد و صورتش باز باشد
نمره - 11- خواهر چادری که فوکل دارد و صورت و گردنش باز است
نمره-  10- خواهر چادری که نیمی از موهایش پیدا باشد
نمره-  9- خواهر مانتویی با مقنعه اسلامی که تمام موهایش پوشیده باشد
نمره 8- - خواهر مانتویی با مقنعه اسلامی که چند تار مویش بیرون باشد
نمره 7 – - خواهر مانتویی با مقنعه اسلامی که فوکل  دارد
نمره 6-  - خواهر مانتویی با مقنعه اسلامی که نیمی از موهایش پیدا باشد
نمره-  5 – خواهر مانتویی که مقنعه اسلامی که نیمی از موهایش  و بخشی از گردنش دیده شود
نمره 4- - خواهر مانتویی با روسری که که موهایش کاملا پوشیده باشد
نمره 3- - خواهر مانتویی با روسری که فوکل دارد
نمره-  2- خواهر مانتویی بار وسری که نیمی از موهایش پیدا باشد
نمره-  1- خواهر مانتویی  با روسری که نیمی از موهایش و گردنش باز است
نمره- 0 – خواهر مانتویی که شال  بر روی سر دارد

درباره  برادارن چند حالت کلی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل است:

نمره 20- 17 برای برادارنی که عمامه و عبا دارند ( اخوند هستند ) و مشخصا از حوزه به دانشگاه منتقل شده اند
نمره 17-15 برای برادارنی که شلوار پارچه ای می پوشند و لباسشون روی شلوار است و ریش انبوه دارند
نمره 10 -15 برای برادرانی که شلوار پارچه دارند و لباسشون توی شلوار است و ریش اندک دارند
نمره 10-5 برای برادرانی که کت و شلوار می پوشند
 نمره0-5 برای برادرانی که شلوار لی و مدل مویشان غربی است

طنز / سرگرمی 
پرشیا رویال