۱۳۹۰/۸/۳

چند روایت متواتر از زندگی و سیره امام نقی (ع)

 
چند روایت دست اول از زندگی امام نقی شامل//  توزیع شبانه نان در سامرا // صیغه کودک با کودک شیرخوار // نکاح با زن شوهردار
توجه این روایات مناسب متعصبان بالا و پایین 18 سال نیست

 ----
-/ روایت از شبهای سامرا /

امام نقی همچون سیره علوی شبها به صورت مخفیانه کیسه های غذا را بین خانه های بی سرپرست پخش می کردند  و برای اینکه زنان بی شوهر و دختران بی پدر در معر گناه قرار نگیرند و مرتکب فعل حرام زنا نشوند بصورت ناشناس هرشب با صدهها زن و دختر مستضعف صیغه می کردند و قرص نانی به انها می دادند.
 چون صبحها امام نقی خسته به منزل بر می گشتند و تا شب استراحت می کردند کنیزان و زنان رسمی امام نقی دل خوشی از امام نداشتند .
عمال ستمگر خلیفه بنی عباس بعد از اینکه فهمیدند امام نقی زنان و دختران سامرا را از گناه بدور نگه می دارد  به دستور خلیفه به یکی از زنان بی شوهر دو قرص نان دادند که در اب انگور امام نقی سم بریزد وامام نقی اینگونه به شهادت رسیدند. 
 زنان سامرا بعد از شهادت امام نقی دریافتند کسی که هرشب با آنها می خوابیده کسی نیست جز امام نقی (ع)
 
----------------
 
-/ روایت دیگری از سیره امام نقی در شبهای سامرا /

یک شب امام نقی ادرس را اشتباه رفت و در حین پخش غدا به منزل خود می رسد بعد از در زدن , زنان منزل اظهار می کنند شوهرشان توسط خلیفه کشته شده است . 
امام نیز بدون هیچ چشمداشتی زنان را صیغه کرده و با زنان خودش هم خوابگی می کند و چون تعداد زنان و کنیزان زیاد بود امام نقی تا صبح مشغول به کار می شود  و در روشنایی صبح  متوجه اشتباهش می شود و نقابش را بر می دارد و زنان را به شدت تنبیه می کند 
 
 -----------
 
-/روایت صیغه کردن نوزاد شیرخوار توسط امام نقی/
 
امام نقی مردی عادل بود که حتی در صیغه کردن زنان و دختران اعتدال را رعایت می کرد 
امام نقی بدون هیچ چشمداشت و طمع جنسی برای دور کردن گناه زنان  و دختران صیغه می کرد. امام نقی حتی از دختر بچه های بی پدر هم مراقبت می کردند و نوزادان شیرخوار را بسیار دوست داشتند و اولین بار که نوزادی را صیغه کردند بعد از جماع با کودک شیرخوار متوجه شدند که نوزاد بر اثر فشار کشته شده است. امام نقی با علم لدنی دریافت روش کام گیری از نوزاد شیرخوار با روش کام گیری با کنیزان بالغ فرق دارد و باید روش دیگری را مورد استفاده قرار دهند. امام نقی بعد از این واقعه  به هنگام صیغه کودکان با ایجاد روش ابداعی ( مالیدن ران ) نوزاد دختر شیرخوار جوری از شیرخوار کام می گرفتند که خطری متوجه شان نباشد و اینگونه شد که در شیعه صیغه کردن دختر نوزاد حلال شد.
 
از افتخارات شیعه کام گرفتن از نوزاد شیرخوار به روش امام نقی است/ ( توضیح المسایل خمینی )

------------

-/ امام نقی و نکاح با زن شوهردار / 

امام نقی (ع) یک شب به اشتباه وارد منزل زن شوهر داری شدند و چون فکر می کردند منزل خودش است  با زن همبستر شدند و مشغول نکاح بودند که شوهر زن سر رسید و به امام نقی فحش میدهد و امام نقی را به زنا با زن شوهردار متهم می کند. شوهر زن به سمت امام نقی حمله ور می شود ولی امام از خود دفاع کرده و با قمه سر مرد را می برد. امام نقی می گوید معصیت شده ولی زنای صورت نگرفته است.  بعد از این واقعه امام هر شب به صورت ناشناس به منزل زن بی شوهر می رفت و سیره علوی را در حق زن ادا می کرد و یک قرص نان به زن بی شوهر میداد و زن را از فحشا دور می کرد.
 
 از افتخارات شیعه همانا همبستری  با زن دیگران بر فرض اینکه زن خودش است زنا محسوب نشده بلکه معصیت تلقی می شود( توضیح المسایل مراجع شیعه )

 منبع: جلد صد و یازده بحار الانوار علامه مرحوم محمد باقر مجلسی که به تازگی نسخه ای از این مجلد گرانقدر توسط علامه جوادی آملی در قم کشف شده است.