۱۳۹۰/۷/۲۷

عکس های اختصاصی منتشر شده از سفر خــــ.ر به کرمانشاه


 در پایان سفر مقام عظمی ولایت سایت رسمی خـــ.ر چند تصویر اختصاصی از این سفر عارفانه و ملکوتی منتشر کردند.

عکس کاروان سفری خـــ.ر / از پایتخت خود خ.رشان وسایل را حمل کردند

ماشین مقام عظمی ولایت در روستاهای استان /  فقر اقا زبانزد خاص وعام است

عکسی از روابط صمیمانه از زناشویی خــــ.ر عظمی در طول این سفر / در مهر وعطوف خ.ر همین عکس برای دشمنان کافی است


حضرت عظمی ولایت در روز اخر با تاکسی  به دیدار مردم شهر رفتند/ سادگی وپاکی خ.ر در این عکس مشهود است

 
خــــ.ر مورد استقبال مردم فهیم ولایتمدار شهر قرار گرفت/ ایا غرب این صحنه ها را نمی بیند /منبع این عکس گرداب
طنز / سرگرمی 
پرشیا رویال