۱۳۹۰/۵/۱۹

چند عکس از حرکت بیداری اسلامی به سبک طرفداران ولایت فقیه در بریتانیا


مقام عظمی ولایت حضرت ایت الله سید علی گدای یک دست ملقب به (خـــ . ر ) چندی پیش حرکت بیداری اسلامی عربی را در قلب اروپا پیش بینی کرده بودند که متاسفانه مورد تمسخر حاکمان خودخواه غرب ملحد قرار گرفت ولی در چند روز گذشته بار دیگر مقام عظمی ولایت سر بلند شدند و مردم ولایتمدار انگلیس  موج عظیم حرکت بیداری اسلامی را در قلب اروپا به نمایش گذاشتند و خواستار حذف ملکه بریتانیا شدند . در همین حال خواستار اجرای شریعت اسلامی و سیستم مترقی ولایت فقیه در بریتانیا شدند . 
 
 در زیر جمعی از هواداران ولایت فقیه که در موج بیداری اسلامی در انگلیس شرکت جستند را به نمایش گذاشته ایم .

چند تن از بیدارگران انگلیسی در حال لبیک گویی به سید علی خـــره (منبع بی بی سی )
سه برادر ولایتمدار انگلیسی ( منبع بی بی سی )
ولایتمداران انگلیس در حال غارت اموال مردم ( منبع  گاردین )

persiaroyal