۱۳۹۰/۵/۲۵

تجمع جوانان در حمایت ازکودکان کار وآب بازی , امنیت جمهوری اسلامی را به شدت مخاطره می اندازد!


 
تجمع جوانان برای اب بازی و حمایت ازکودکان کار, امنیت جمهوری اسلامی را به مخاطره انداخت 
آیا می دانستید هر گونه  اقدام به فراخوان تجمعی در شبکه های اجتماعی مجازی تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی محسوب می شود . مقامات جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی تجمعات شهروندی  را اقدامی اشکار برای براندازی جمهوری اسلامی مطرح می کنند و تجمعات شهروندی را سرکوب می کنند .

در چند هفته گذشته جوانان ایرانی در شبکه های اجتماعی  مجازی اقدام به فراخوان برای برگزاری تجمع شهروندان  برای اب بازی  در پارک اب و اتش در تهران کردند . جوانان  چند دقیقه ای را در کنار هم به اب بازی پرداختند  و با انتشار عکس های اب بازی  بازتاب گسترده ای در سطح کشور داشت . چیزی که را حاکمیت  جمهوری اسلامی می ترساند تجمع سازماندهی شده شهروندان  در سایتهای اینترنتی است که منجر به شکل گیری ونهادینه شدن خودباوری در جوانان می شود و از این رو رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب این تجمعات مانع از رشد خودباوری و سازمان یافتگی گروهها و نهادهای مردمی  می شود .  نگاه برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی در تقابل با خواسته های جوانانی است که در اینترنت با جهان اشنا شده اند و می خواهند از یوغ و استیلای تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی بیرون ایند . دومین تجمع  برای اب بازی  با خشونت نیروی انتظامی مواجه شدند و جوانان دستگیر شده  به جرم تهدید عیله امنیت رژیم جمهوری اسلامی بازداشت و در سیمای آخوندی به جرم خود برای براندازی جمهوری اسلامی اعتراف کردند !
اب بازی مصداق براندازی نظام جمهوری اسلامی

روز گذشته تعدادی از جوانان در منطقه پارک وی در خیابان ولیعصر در حمایت از کودکان کار قدام به برگزاری تجمع کردند و به شستشوی شیشه ماشینهای عبوری کردند که سایتهای حکومتی این حرکت را مشکوک و تهدیدامیز معرفی کرده اند  و خواهان برچیده شدند تجمعات شهروندی - مناسبتی هستند .
 این گونه تجمعات  شهروندی که در کشورهای ازاد هر روزه به مناسبتهای مختلف برگزار می شود و تهدیدی علیه امنیت ملی مواجه نمی شود .  سران جمهوری اسلامی مردمی می خواهند گوش به زنگ که  تنها در تجمعات و مراسم ها و را هپیمایی های دولتی شرکت کنند و همواره پای صندوق های رای حاضر شوند . ولی نسل جوان از مرزهای جمهوری اسلامی عبور کرده است . جوان امروز ایرانی  با تمام محدودیتهایی که در مدارس و دانشگاهها مواجه است در شبکه های اجتماعی دریچه ای  برای ابراز خود یافته است که می خواهد انرا در سطح جامعه نشان دهد . ترس جمهوری اسلامی هم از گسترش تجمعات شهروندی  به سمت براندازی حاکمان فعلی است .