۱۳۹۰/۵/۳۰

گزارش تصویری / ایت الله سید احمد خاتمی تغییر جنسیت می دهد


همراه با عکس های قبل از عمل و عکسهای شبیه سازی شده بعد از عمل تغییر جنسیت سید احمد خاتمی 

به گزارش حوزه نیوز ایت الله  سید احمد خاتمی  به مرکز خبر حوزه نیوز گفته است : 
 « خوشبختانه بیان این مطالب تابو نیست و امر غریبی در جامعه اسلامی ما محسوب نمی شود .  بنده در دورنم  احساسات دوگانه ای داشتم و در برابر مساییل مختلف احساسات عجیبی برمن وارد می شد . شاید از لحاظ جثه و هیکل شبیه مردان باشم یا به قول دوستان شبیه خوک و خرس باشم ولی در درونم احساس می کنم تمایلات زنانه ای دارم و روح لطیفی دارم  . بعد از جریانات بشکه در حوزه علمیه قم  این دوگانگی در بنده تشدید شد. نمی دانید چه عذابی می کشیدم از یک طرف با توجه به روحیه مردسالار حوزه و هیکل زمخت و صدای دورگه ام رفتار زن ستیزی را از خود بروز میدادم و از درون می سوختم و می خواستم فریاد بزنم من یک زن هستم .»
 سید احمد خاتمی در ادامه گفت :
  الحمد الله در دیدار خصوصی که با ایت الله نوری همدانی داشتم این مرجع عالی قدر بزرگوار متوجه این تضاد در بنده شد و دست بنده را به سمت خود کشید و گفت : (غریبی نکن و هرچی در دلت داری بیرون بریز . ) بنده هم خودم را در اغوش ایشان انداختم و با گریه  تمام داستان را گفتم و این بزرگوار فرمودند( بنده متوجه این روحیه شما در زمانی که شاگرد بنده بودید شده بودم .) جریان بشکه رفتن بنده را برایم تعریف کردند و من را در اغوش گرفت ودلداری داد و راه خوبی در برابر من قرار داد و گفت ( برای خلاصی از این وضعیت توصیه می کنم به اصل خود برگردی و تغییر جنسیت بدهید ) ولی بنده زیر بار نرفتم وبه دور از شان و شرع اسلامی دانستم که یک آخوند , طلبه بعد از عمری تغییر جنسیت بدهد و زن بشود لذا ایشان چند بار استخاره گرفتند و خوب امد . بنده ترجیح دادم ازمقام معظم رهبری هم که بر جان و مال و ناموس امت اسلامی ارجحیت دارند  کسب تکلیف کنم که الحمد الله ایت الله خامنه ای هم  اجازه دادند بنده تغییر جنیست بدهم و به هیبت زنانه در بیایم و همچنان در حوزه علمیه  به تدریس بپردازم و البته این بار  به نسوان آموزش خواهم داد و از این پس در تلویزیون کشتی مردان را نگاه نمی کنم . 
  مدیر بیمارستان قم چند عکس شبیه سازی از بنده بعد از عمل تغییر جنسیت نشان دادند که  مورد تایید مقام عظمی ولایت نیز قرار گرفت .و ایشان بعد از دیدن عکسهای شبیه سازی اسم پاریس را برای بنده انتخاب کردند »
 
 عکس قبل از تغییر جنسیت ایت الله خاتمی
 
قبل از عمل تغییر جنسیت
در حین عمل تغییر جنیسیت
 
عکس ها ی شبیه سازی بعد از عمل سیداحمد ( سیده  پاریس ) خاتمی 
 
عکس شبیه سازی تغییر جنسیت ایت الله احمد خاتمی( سیده پاریس خاتمی)

سیده پاریس خاتمی ( احمد سابق )
سیده پاریس خاتمی ( احمد خاتمی سابق )
طنز / پرشیا رویال