۱۳۹۰/۵/۲۲

فاطمه رجبی : احمدی نژاد مرا اغفال کرده بود , متاسفانه آقای دکتر منحرف حتی روزه هم نمی گیرد


به گزارش کیهان قهوه ای فاطمه رجبی همسر الهام در اخرین اظهار نظر در خصوص احمدی نژاد گفت:
 
 «  به قول ان پیر سفر کرده میزان هرکس وضعیت فعلی اوست . من از روی صفا و صمیمت ظاهری اقای احمدی نژاد اغفال شدم . زمانیکه با دکتر احمدی نژاد آشنا شدم برای دریافت جواز به دفتر ایشان در زمانیکه شهردار بودند مراجعه کردم . دکترر در اتاق شهرداری  به سمت من امدند وهمه را بیرون کردند  بعد هم با ابراز محبت بنده را مورد نوازش دادند و حرفهای دلفریب اسلامی زدند . من هم از همه جا بی خبر گول حرفهایش را خوردم و آن کاری که نباید بشه شد وارتباط خوبی برقرار کردیم , اینجوری شد  من شیفته و واله دکترر احمدی نژاد شدم .اشنایی ما زیاد شد  و بعد از کسب ریاست جمهوری  باعث شد شوهرم  را در دستگاه دولت دکترر احمدی نژاد بفرستم ولی از وقتی انحراف جنسی دکتر با اقای مشایی را دیدم از شوهرم خواستم از رابطه با دولت ایشان جدا خودداری کند . »
 
 فاطمه رجبی در اخر گفت : « از هه بدتر اقای احمدی نژاد نه به ولایت اعتقاد دارند و نه به محو اسراییل از صفحه جهان . دیروز ظهر هم حجت بر من تمام شد . وقتی با ایشان تنها بودم علنا در جلوی چشمم  روزه خوری می کنند . متاسفانه اقای دکتر علاوه بر انحراف جنسی دارند حتی روزه هم نمی گیرند .»


طنز / پرشیا رویال