۱۳۹۰/۵/۲۳

رحیم مشایی فاش کرد : احمدی نژاد با سیلویا ولریو دختر ایتالیایی نکاح می کند


اسفندیار رحیم مشایی که در چند روز گذشته در اختفا به سر می برد سکوت خود را شکست . رحیم مشایی گفته است چند روز اخیر را در ایتالیا به سر برده است و با سیلوایا ولریو 18 ساله که خود را عاشق احمدی نژاد معرفی کرده است دیدار کرده است . 
 
 
 اسفندیار رحیم مشایی از احتمال سفر سیلوایا به ایران خبر داده است و به صورت اختصاصی به کیهان قهوه ای گفته است :
« ایتالیا کشور زیبایی است . مشکل ویزای ایتالیاست که باید صد تا رشوه و سکه بدی تا یک ویزای در پیت بگیری . ناسلامتی بنده رییس سابق میراث فرهنگی بودم و الان هم رییس دفتر رییس جمهوری هستم ولی به هر زحمت بود ویزای ایتالیا گرفتم . در شهر پالرمو  با خانم سیلویا ولریو را ملاقات کردم . خیلی خانم فهمیده خوبی بود . بعد از یک شب که باهاش از اسلام ایرانی صحبت کردم اسلام اورد و مسلمان شد . از قول اقای دکترر احمدی نژاد گفتم شرط ایشان برای ازداج اسلام اوردن بود که امشب شما هم اسلام اوردید . »
 
 رحیم مشایی  در ادامه گفت : 
« با توجه به اینکه دکتر احمدی نژاد  می خواهند بچه دار شوند و ظرفیت حیاط منزل نارمک دکتر احمدی نژاد زیاد است و از انجایی که همسر مکرم ایشان یائسه شده اند  با درخواست سیلویا برای نکاح در صورت اسلام اوردن  موافقت کرده بودند که خوشبختانه اسلام هم اوردند . لذا  سیلویا قول داده است به ایران اسلامی سفر کنند تا در حضور مراجع اعزام به جهنم اسلام رسمی بیاورند و به عقد اقای دکتر درایند  و نظریه باطل شده و تحمیل شده استکبار جهانی مبنی بر کاهش جمعیت با شکست روبرو شود و دکتر احمدی نژاد الگویی برای جهانیان  بالخص بسیجیان داخل کشور باشند.»

طنز / پرشیا رویال