۱۳۹۰/۵/۲۵

ممد علی ابطحی : بنده در زندان به آگاهی عمیق و ریشه ای ولایت دست یافتم و تقلب در انتخابات هم کشک است


سید محمد علی ابطحی در گفتگو با کیهان قهوه ای گفت :

 « خوشبختانه بعدد از زندان خوبی که داشتم  وزنم دوباره برگشته سرجاش  و چاق و چله تر شدم . انتخابات مظهر پاکی نظام اسلامی است . ما اصلاح طلبهای مقیم جمهوری اسلامی زیر پرچم ولی فقیه عادل در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنیم . از همه اصلاح طلبها می خواهم به رهبری لبیک بگویند و در انتخابات شرکت منند و از سبزکهای فتنه گر تبری بجویند و راه سعادت در اویزون شدن از بیضه های حضرت اغا را در پیش بگیرند . دستمال کسی را بکشید که پول و قدرت دارد . بنده سید علی باشید .بنده افتخار می کنم نون حفظ بیضه اغا را می خورم . »
 
آممد علی ابطحی در بخش دیگری به کیهان قهوه ای گفت :
« انقدر زندان وسلول های انفرادی را دوست دارم اصن حاضرم در بهشت هم در سلول انفردای زندگی کنم . باور کنید من در زندان به مسایل عمیق می اندیشیدم و توانستم به آگاهی عمیقی در زمینه ولایت و  تقلب و جنبش کریه سبز برسم . اولن بگم من  سبز نیستم و از رنگ سبز هم متنفر هستم . بنده را همین سبزکهای علفی اغفال کردند و گفتند تقلب شده بنده هم کمی  از نظام اسلامی بریده بودم حرف مزخرف شان درباره تقلب در انتخابات را قبول کردم ولی برادران گمنام امام زمان حقیقت را به من گفتند و دریافتم که همه اینها دورغ است و نه تنها اقای دکتررر احمدی نژاد به یاری حضرت اقا تقلب نکرده  بلکه این اقای موسوی و کروبی بودند که به یاری استکبار جهانی و اسراییل غاصب تقلب کرده بودند .»
 
طنز / برگرفته از افضاعات جدید ممد علی ابطحی